Erdőgazdálkodás Hargita megyében
vasárnap, 2024. február 25., 20:12:36

Erdőgazdálkodás Hargita megyében

„Fenntartható erdőgazdálkodás és versenyképes faipar Hargita megyében”

A tájainkon élő közösségek létfenntartásában mindig is nélkülözhetetlen szerepe volt az erdőnek, a székely ember évszázadok óta az erdőlésből egészítette ki szűkös bevételeit. A székely ember világnézetében az erdő kincsnek számított, tisztelettel volt ővezve és  a szükséges faanyag kitermelése a holnapra is gondolva,  a következő nemzedékek boldogulását is szem előtt tartva került megvalósításra.

Manapság a kitermelt faanyag többnyire feldolgozatlanul vagy alacsony feldolgozottság mellett hagyja el térségünket. A köz- és magánszféra közös felelőssége, hogy az erdők védelmét szem előtt tartva, azok többfunkciós (környezeti, gazdasági, társadalmi) szerepét  hangsúlyozva olyan programokat dolgozzon ki, amelyek ezt a nem kimeríthetetlen erőforrást közösségeink tényleges gyarapodásának szolgálatába képes állítani.

Hargita Megye Tanácsa a következő programok megvalósításán dolgozik  a fenntartható erdőgazdálkodás és a versenyképes megyei faipar támogatása céljából:

 1. Fenntartható erdőmenedzsment program
 2. Fafórum program
 3. Megyei fapiac program
 4. Építsünk fából! program
 5. Fafeldolgozás ösztönzése program
 6. Erdei gyümölcsök program
 7. Más programok :
  • Biomassza felhasználását támogató programok
  • Közbirtokosságok jogi helyzetének tisztázása
  • Helyi fafeldolgozók nyersanyaghoz való hozzájutásának biztosítása
  • Lakosság tájékoztatása

 

Identitásalapú erdőgazdálkodás

Amióta a székely embert ide teremtette a fennvaló, azóta a hegyei és erdői is az élete részét képezik, s a kézzelfogható haszon mellett, ami a fából és az erdő gyümölcseiből származik, identitásának alapját is ez képezi egyben.

S bár kincset érő lehetne számunkra, mégsem tudjuk megfelelőképpen fel és kihasználni erdőinket. Hargita Megye Tanácsa 2008-tól foglalkozik a fenntartható erdőgazdálkodás témakörével, amely szerteágazó tevékenységet foglal magában. Az erdőgazdálkodással kapcsolatban jelentős szerep jut a közbirtokosságoknak és a helyi önkormányzatoknak, de fontosnak tartottuk az általunk megvalósíthatókat is megtenni, gondolva arra, hogy intézményünk hatásköre nem terjed ki a konkrét fafeldolgozásra és erdőgazdálkodásra, ám a pályázatok által képes nagy segítséget nyújtani. Éppen ezért szerepel a 2012–2020-as Építsünk biztos jövőt! nevű gazdaságfejlesztési programok között az erdőmenedzsment, a fafórum program, a megyei fapiac, az Építsünk fából! című fafeldolgozás-ösztönző és az erdő gyümölcsei program.

Az évek folyamán sikerült előrelépéseket tenni, ugyanis a különböző konferenciákon, kerekasztal-beszélgetéseken, bemutatókon és beszámolókon elhangzottakon kívül klaszterek alakultak, beszélhetünk Hargita Megye Tanácsa Fenntartható Erdőgazdálkodás munkacsoportjáról, valamint az Erdészeti és Faipari Tanácsadói Testületről. Mindezek mellett megemlítendő, hogy összefogással képesek voltunk fellépni a multinacionális cégekkel szemben. Elindulhatott a Modern Székely Ház, illetve a faluképvédelmi program támogatva a középületek fából való építését.

2010 januárjától részt vettünk a témában legjelentősebb Robinwood Plus interregionális együttműködési projektben, amelynek révén a finnországi, franciaországi és olaszországi partnereinkkel közösen az erdő többfunkciós szerepét hangsúlyozva olyan helyi programokat, illetve az Európai Unió szakintézményei számára olyan  javaslatcsomag kidolgozását valósítottuk meg, amely a helyi közösségeknek az erdei erőforrások fenntartható módon való felhasználásából gazdasági fejlesztéseket tesz lehetővé.

A Robinwood Plus alprojektjeit már lebonyolítottuk, és nemzetközi pályázatok eredményeként öt Hargita megyei önkormányzat jutott támogatáshoz: Gyergyócsomafalva, Gyergyóremete, Madéfalva, Oroszhegy és Szentegyháza.

Az erdőgazdálkodásban és faiparban érintettek összefogásának fontosságát felismerve a megyei tanács továbbra is közvetítő szerepet tölt be a térségi problémák felismerése és a közbirtokosságok, fafeldolgozók, erdészeti hivatalok közötti hatékony kommunikáció elősegítése terén, valamint tovább támogatja a helyi kezdeményezéseket, vállalkozásokat, amelyek által lehetőség nyílik új munkahelyek teremtésére, és amelyek esetében elsődleges szempont, hogy a legmagasabb feldolgozási szintet elérve kerüljön ki a szakemberek keze alól a faanyag. Mindemellett pedig továbbra is fontos a fafeldolgozáshoz értő ácsok képzése, akik a végtermék hasznosításával gazdasági fejlődést érhetnek el önmaguk és térségünk számára egyaránt.