Program de protecție a monumentelor istorice

a) PROGRAM DE PROTECȚIE A MONUMENTELOR ISTORICE

 

Programul în derulare din 2004, finanțează  atât cultele legal recunoscute cât și persoanele fizice sau juridice cu drept privat, care au în proprietate clădiri, edificii clasate în categoria monumentelor istorice.

În cadrul programului de protecție a monumentelor istorice sunt finanţate sau cofinanţate programe de proiectare și execuția lucrărilor de conservare, restaurare, intervenție sau protejare  a monumentelor istorice clasate în categoria A şi B.

În 2008 au fost depuse 13 cereri de finanțare  din care au fost selectate 10, în total au primit 72.200 de lei

SOLICITANT LOCUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI VALOAREA FINANȚATĂ
Parohia Unitariană Dârjiu Elaborare proiect de restaurare  20.000
Parohia Reformată Forţeni Elaborare proiect de restaurare  5.000
Caritas Alba Julia – Filiala M-Ciuc Elaborare proiect de restaurare  a monumentului istoric Kalot 5.000
Parohia Romano Catolică Delniţa Elaborare proiect de consolidare structurală a bisericii 5.000
Parohia Romano-Catolică Ciceu Restaurarea parţială a orgii bisericii 5.000
Parohia Romano Catolică Cetăţuia Restaurarea parţială a zidului de incintă a bisericii 7.500
Parohia Unitariană Avrămeşti Recondiţionarea pereţilor interioare a bisericii  10.000
Parohia Reformată Rugăneşti Elaborare proiect de restaurare a zidului de incintă 2.700
Parohia Ortodoxă -II Miercurea Ciuc Zugrăvirea fațadelor bisericii 7.000
Erdély Péter – Miercurea Ciuc Recondiţionarea învelitorii de şindrilă a casei de locuit  5.000

 

În 2009 au fost depuse 22 cereri de finanțare  din care au fost selectate 19, în total au primit 150.000 de lei

SOLICITANT LOCUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI VALOAREA FINANȚATĂ
Parohia Romano Catolică Şumuleu Ciuc  Reparații la învelitori tinichigerie, montare gratii de protecție, curățire geamuri cu vitralii  14.400
Parohia Romano Catolică Armăşeni  Restaurare interior biserică - picturi murale, integrarea lor arheologică și tencuieli de epocă  9.300
Parohia Romano Catolică Misentea  Continuarea lucrărilor de sistematizare verticală în incintă, schimbare a două uși și a ferestrei sacristiei  6.700
Parohia Romano Catolică Cetăţuia  Continuarea lucrărilor de restaurare a gardului în jurul bisericii  5.800
Parohia Romano Catolică Ciceu Continuarea lucrărilor de restaurare și renovare orgii din biserică  4.700
Parohia Romano Catolică Cîrța Întocmirea studiilor preliminare ale studiului de fezabilitate pentru lucrarea: restaurarea și valorificarea durabilă al ansamblului bisericii  4.400
Parohia Romano Catolică Sânmartin  Studii premergătoare reabilitării bisericii romano catolice „Sf. Martin”  4.200
Parohia Romano Catolică Valea Strâmbă  Restaurarea băncilor și mobilierelor bisericii "Sf. Ioan Botezătorul" 18.700
Parohia Romano Catolică Crăciunel Lucrări de reparații și restaurări la biserica romano catolică  11.600
Parohia Romano Catolică Gheorgheni  Elaborare proiect tehnic pentru reabilitarea bisericii romano catolice ”Sf. Nicolae”  10.400
Caritas  Alba Iulia - filiala Miercurea-Ciuc  Reabilitare structurală și funcțională a aripii estice clădirii Kalot  5.300
Parohia ortodoxă II - Mierurea-Ciuc  Instalații electrice interioare  9.300
Biserica Unitariană Tărcești  Expertizarea clopotniței bisericii unitariene  2.400
Biserica Unitariană Dârjiu Restaurarea și conservarea picturilor murale din cadrul ansamblului bisericii fortificate - prospectare, expertiză  7.000
Biserica Unitariană Avrămești Restaurarea orgii monumentului istoric la biserica unitariană  6.300
Biserica Unitariană Turdeni Studii și proiectare premergătoare restaurării bisericii unitariene  5.400
Biserica Reformată Rugănești  Execuție, reparații zid înconjurător la biserica unitariană 9.300
Biserica Reformată Mugeni Cercetarea, relevarea și expertizarea complexă a bisericii:                -Întocmirea studiului de fezabilitate și a proiectelor tehnice de primă urgență  8.400
Biserica Reformată Aluniș Restaurarea orgii bisericii reformate din Aluniș  6.400

 

În 2010 au fost depuse 18 cereri de finanțare  din care au fost selectate 18, în total au primit 150.000 de lei

SOLICITANT LOCUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI VALOAREA FINANȚATĂ
Parohia Romano Catolică Sâncrăieni  Lucrări de conservare – restaurare elemente picturale şi rezugrăvirea interiorului bisericii 5.000
Parohia Romano Catolică Leliceni  Restaurare cruce de piatră - proiect de amenajare spaţiu în jurul crucii 3.000
Parohia Romano Catolică Cozmeni  Releveul arhitectural, respectiv întocmirea proiectului pentru revopsirea faţadei, schimbarea  ferestrelor şi restaurarea uşilor bisericii 5.000
Parohia Romano Catolică Sânmartin  Proiect de restaurare a bisericii 7.500
Parohia Romano Catolică Şumuleu Ciuc  Reparaţii în continuare la învelitori, tinichingerie, montare gratii de protecţie 8.000
Parohia ortodoxă II - Mierurea-Ciuc  Introducerea încălzirii centrale în beserică 15.000
Parohia Romano Catolică Ciceu Proiect de restaurare a bisericii -  expertiză tehnică 3.500
Parohia Romano Catolică Armășeni  Lucrări de conservare şi reamplasare altare laterale 9.672
Parohia Romano Catolică Cârța  Lucrări de restaurare a bisericii  8.000
Caritas  Alba Iulia - filiala Miercurea-Ciuc  Studii prmergătoare restaurării imobilului de pe strada Petőfi nr.3  3.000
Biserica Unitariană Dârjiu Conservarea picturilor murale -conservări parţiale la pictura peretelui de sud  8.000
Parohia Unitariană Crăciunel Zugrăvirea exterioară a bisericii unitatiene 4.780
Biserica Unitariană Mărtiniș Proiectarea luctărilor de renovare a bisericii 12.300
Parohia Romano Catolică Crăciunel Lucrări de restaurare faţadelor bisericii 11.120
Parohia Reformată Mugeni Proiect de restaurare  picturi murale medievale a bisericii 11.500
Biserica Unitariană Turdeni Lucrări de reparaţii şi sistematizare verticală 7.280
Parohia Romano Catolică Valea Strâmbă  Restaurarea altarului principal şi a celor laterale 13.674
Parohia Romano Catolică Gheorgheni  Lucrări de reparaţii la acoperişul bisericii  13.674

 

În 2011 au fost depuse 17 cereri de finanțare  din care au fost selectate 17, în total au primit 252.000 de lei

SOLICITANT LOCUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI VALOAREA FINANȚATĂ
Mănăstirea Franciscană Şumuleu Ciuc Reintegrarea în circuitul socioeconomic şi cultural-turistic a monumentului istoric prin proiectare grup sanitar şi pavilion informativ 17.850
Parohia Romano Catolică  Sânmartin Lucrări de consolidare a structurii de rezistenţă a bisericii, schele şi eşafodaj 42.000
Parohia Romano Catolică  Gheorgheni Reparaţii capitale la biserica romano catolică  “Sf. Nicolae” 45.000
Parohia Romano Catolică Jigodin Studii premergătoare şi proiect de restaurare al ansamblului bisericii romano catolice “Sf. Treime” din Jigodin 10.000
Parohia Romano Catolică Ciceu Proiect tehnic de consolidare a  structurii de rezistenţă a bisericii “Sf. Anton de Padua” din Ciceu 9.000
Parohia Romano Catolică  Sântimbru Proiectarea lucrărilor de restaurare şi intervenţie de urgenţă la monumentul istoric capela Sf. Margareta  13.000
Parohia Romano Catolică Armăşeni Recondiţionarea şi redimensionarea băncilor existente refolosibile şi completarea cu bănci noi confecţionate în navă şi altar 20.000
Parohia Romano Catolică  Cetăţuia Reparaţii zid de incintă + reconstruirea tâmplăriei porţii baroce 8.000
Parohia Romano Catolică Delniţa Proiect de sistematizare verticală şi canalizare pluvială în incinta bisericii 3.500
Parohia Romano Catolică Leliceni Conservare-restaurare cruce de piatră Leliceni 10.000
Parohia Romano Catolică Cozmeni Proiect – Revopsirea faţadelor bisericii romano catolice Cozmeni 7.767
Parohia Reformată Mugeni Proiect restaurare componente artistice piatră la biserica reformată Mugeni 15.350
Parohia Unitariană Corund Restaurarea decoraţiunilor geometrice pictate monocrom găsite pe faţada bisericii unitariene Corund 18.000
Parohia Unitariană Dârjiu Lucrări de instalaţii electrice 11.000
Parohia Unitariană Petreni Studii premergătoare şi proiect de restaurare al ansamblului bisericii unitariene Petreni 10.125
Silye Lőrincz Elaborare proiect de restaurare 6.408
Nagy Szidónia Éva Schimbare axă roată de moară şi reparaţii la înveliş 5.000

 

În 2012 au fost depuse 24 cereri de finanțare  din care au fost selectate 14, în total au primit 216.000 de lei

SOLICITANT LOCUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI VALOAREA FINANȚATĂ
Parohia Romano Catolică Jigodin Instalarea sistemului de încălzire electrică cu panouri radiante infraroșii 9.000
Parohia Romano Catolică Leliceni  Proiectarea sistematizării verticale și canalizării apelor pluviale 9.000
Parohia Romano Catolică Ciucsângeorgiu Proiectarea lucrărilor de reabilitare a bisericii 23.000
Nagy Szidónia Éva -  Miercurea- Ciuc Elaborare proiect de restaurare - structură de rezistență 2.000
Fundaţia Sf. Francisc - Deva     Reabilitarea fațadelor Conacului Balázsi - sat Imper, comuna Plăieșii de Jos  29.000
Parohia Reformată Atid Proiectarea lucrărilor de reabilitare biserică 21.000
Parohia Reformată Ulieș Proiectarea reabilitării acoperişului bisericii 7.000
Parohia Reformată Mugeni Elaborarea proiectului de restaurare pentru mobilierul bisericii reformate din Mugeni 10.000
Biserica Unitariană Medișoru Mare Proiectarea lucrărilor de restaurare a bisericii  21.000
Biserica Unitariană Mărtiniș Elaborarea expertizei tehnice structurale a ansamblului bisericii  5.000
Biserica Unitariană Petreni Elaborarea expertizei tehnice structurale și a proiectului de sistematizare verticală al ansamblului bisericii  7.000
Parohia Romano Catolică Bisericani  Elaborarea proiectului de reabilitare biserică 16.700
Parohia Reformată Cristuru Secuiesc Lucrări de reparații la biserica 5.500
Parohia Romano Catolică Gheorgheni  Reparaţii capitale la biserică 50.800

 

În 2013 au fost depuse 22 cereri de finanțare  din care au fost selectate 17, în total au primit 246.500 de lei

SOLICITANT LOCUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI VALOAREA FINANȚATĂ
Fundația Caritas Filiala M-Ciuc Restaurarea elementelor decorative  a sediului Crucii Roșii -  Harghita, str.  Petőfi Sándor, nr. 3       15.000
Parohia Romano Catolică Jigodin Reparații la învelitoare, lucrări de tinichigerie 15.000
Parohia Romano Catolică Cozmeni Revopsirea faţadelor bisericii romano catolice din Cozmeni 15.000
Parohia Romano Catolică  Sântimbru Lucrări de intervenţii de urgență la monumentul istoric capela Sf. Margareta  - reparații la acoperiș 12.000
Parohia Romano Catolică  Sântimbru Proiectarea lucrărilor de reparații zid de incintă a  bisericii romano catolice „Sf. Rege Emeric”        10.000
Asociația Composesorală Fenyves Sânsimion  Proiect de reabilitare a conacului Endes Miklós - Sânsimion                    10.000
Parohia Romano Catolică  Cetăţuia Releveu arhitectural a bisericii romano catolice din Cetăţuia 9.000
Parohia Romano Catolică  Ciceu Reparaţii capitale la biserica romano catolică  “Sf. Anton de Padua”  15.000
Parohia Reformată Mugeni Consolidarea elementelor de piatră a bisericii reformate din Mugeni  15.000
Biserica Unitariană Medișoru Mare Cercetări suplimentare - arheologice şi de parament -  proiect de amenajare incintă 9.000
Parohia Unitariană Orăşeni Reabilitarea bisericii unitariene - proiectare               8.200
Biserica Unitariană Mărtiniș Elaborare proiect - consolidarea zidului de incintă 9.000
Kerekes Kinga Odorheiu Secuiesc Proiect  - Restaurarea Conacului Ugron  Proiectarea lucrărilor de restaurare, conservare a monumentului istoric - Mărtiniș                       13.000
Parohia Unitariană Ocland Releveu și studii preliminare reabilitării ansamblului bisericii unitariene Ocland      5.000
Parohia Unitariană Satu Nou Combaterea atacului fungic (serpula lacrymans) la biserică                                                                 - schimbare pardoseală 17.000
Parohia Romano Catolică  Bisericani Studii suplimentare şi proiect de intervenţie la structura de rezistenţă a bisericii - studii suplimentare 8.000
Parohia Romano Catolică  Gheorgheni Lucrări de zugrăveli interioare, reabilitare termică la biserica romano catolică  “Sf. Nicolae”  Gheorgheni 61.300

 

În 2014 au fost depuse 14 cereri de finanțare  din care au fost selectate 13, în total au primit 283.000 de lei

SOLICITANT LOCUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI VALOAREA FINANȚATĂ
Parohia Romano Catolică Jigodin  Sistematizare vericală, reparții trotuare- rigolă la Biserica Romano Catolică “Sf. Treime”  20.000
Parohia Romano Catolică Leliceni Sistematizarea verticală în incinta Bisericii Romano Catolice „Sf. Duh”   20.000
Parohia Romano Catolică Cozmeni  Schimbarea învelitorii, jgheaburi și burlane la Biserica Romano Catolică Sf. Cosma şi Damian” 19.000
Parohia Romano Catolică  Sântimbru Proiectarea lucrărilor de reparații zid de incintă la  Biserica Romano Catolică “Sf. Rege Emeric”  15.000
Parohia Romano Catolică  Cetăţuia  Lucrări de reabilitare a turnului bisericii - zugrăvire exterioară la Biserica Romano-Catolică “Sf. Simion şi Iuda” 13.000
Parohia Romano Catolică Ciceu Lucrări de consolidare a structurii Bisericii Romano Catolice “Sf. Anton de Padua”  20.000
Siye Lőrincz                  Vlăhița Finanțarea lucrărilor de restaurare piuă - Lueta 30.000
Parohia Unitariană Orăşeni Proiect de reabilitare a bisericii unitariene 23.250
Orbán Árpád                     Dârjiu Monumentul istoric -HR-II-s-A-12812 Situl rural Dârjiu,  Proiect de reconstruire a casei și șurei tradițională 16.000
Parohia Unitariană Ocland  Proiect de reabilitare a ansamblului Bisericii Unitariană 16.300
Parohia Reformată Rugănești   Proiect de renovare a bisericii reformate   17.030
Parohia Romano Catolică Bisericani Proiect de restaurare a Bisericii Romano Catolice Bisericani 12.600
Parohia Romano Catolică  Gheorgheni Lucrări de reparații uși, dublare ușă vestică, îmbunătățirea și vopsirea băncilor din Biserica Romano Catolică „Sf. Nicolae” 60.820

 

În 2015 au fost depuse 24 cereri de finanțare  din care au fost selectate 17, în total au primit 300.000 de lei

SOLICITANT LOCUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI VALOAREA FINANȚATĂ
Parohia Romano Catolică Jigodin Amenajări exterioare la ansamblul bisericii Romano CatolicE “Sf. Treime” 20.000
Parohia Romano Catolică Sâncrăieni Restaurarea capelei „Ziua Domnului” - proiectare, cercetări premergătoare  17.200
Parohia Romano Catolică Leliceni Reabilitarea bisericii romano catolice „Sf. Duh” – proiectare, studii premergătoare 15.300
Parohia Romano Catolică Misentea Reabilitarea bisericii romano-catolice “Tuturor sfinților”                 - Schimbare pardoseală de beton în cărămidă și reabilitarea tencuielii la sacristie 4.000
Parohia Romano Catolică Lăzărești  Restaurarea bisericii romano-catolice „Sf. Nicolae”                       -proiectare 22.000
Parohia Romano Catolică  Cetăţuia Terminarea releveului bisericii romano catolice “Sf. Simion şi Iuda” 10.366
Bartis Attila și Both Mária Monumentul istoric HR-II-m-B-12878 - Fostă cărciumă, azi casa de lemn Mihăileni                                                                        Reabilitarea fostei cârciumi din Mihăileni - proiectare 14.000
Parohia Romano Catolică  Nicolești Reabilitarea ansamblului bisericii romano-catolice “Sf. Nicolae” - Proiectare  22.500
Protopopia Romano Catolică  Odorheiu Secuiesc  Renovarea capelei romano-catolică „Inima lui Isus”  20.000
Silye Lőrincz                       Lueta                       Monumentul istoric HR-II-m-B-12858  Piuă -  Lueta,                                                   Lucrări de restaurare piuă - lueta 25.000
Kerekes Kinga         Mărtiniș              Conservarea conacului Ugron din Mărtiniș 47.000
Parohia Reformată Mugeni Restaurarea componentelor artistice din piatră, completarea distrugerilor provocate la portalul gotic de piatră    10.713
Parohia Reformată Rugănești Renovarea bisericii reformate - proiectare 20.421
Parohia Unitariană Corund Realizare instalații electrice încălzire de bancă în biserica unitariană 4.500
Parohia Reformată Atid Reabilitarea bisericii reformate  - proiectarea lucrărilor de restaurare 20.000
Parohia Romano Catolică Gheorgheni Repararea ușilor din biserica romano catolică  “Sf. Nicolae”  10.000
Parohia Romano Catolică Joseni Restaurarea parohiei vechi din Joseni - proiect de restaurare 17.000

 

În 2016 au fost depuse 19 cereri de finanțare  din care au fost selectate 18, în total au primit 600.000 de lei

SOLICITANT LOCUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI VALOAREA FINANȚATĂ
Parohia Romano Catolică Jigodin Finanţarea Sistematizării verticală în incita bisericii “Sf. Treime” 71.723
Bartis Attila și Both Mária Reabilitarea fostei cârciumi din Mihăileni -Lucrări acoperiș și pereți       48.700
Parohia Romano Catolică Cârța Lucrări de curățire și de combaterea infecției cu ciupercă lacrimogenă în Biserica Romano Catolică „Adormirea Maicii Domnului" 25.690
Asociația Kovács István Fotorchivum Odorheiu Secuiesc Cercetări și studii premergătoare reabilitării Atelierului fotografic Kováts, cu vitrine originale 13.600
Protopopia Romano Catolică Odorheiu Secuiesc Înlocuirea cadranelor și reparații la orologiul turnului bisericii romano catolică  „Sf. Nicolae”  25.000
Biserica Franciscană Ododrheiu Secuiesc  Înlocuirea cadranelor  orologiului pe turnul bisericii franciscane „Sf. Apostoli Petru și Pavel”  29.600
Silye Lőrincz                       Lueta                      Restaurare piuă - Lueta 29.600
Kerekes Kinga Mărtiniș  Continuarea intervențiilor de urgență respectiv a lucrărilor propriu zise de conservare a  monumentului istoric 30.000
Parohia Reformată Feliceni Restaurarea bisericii reformate din Feliceni - proiectare 49.082
Parohia Reformată  Forțeni Renovarea acoperișului la biserica reformată Forțeni 20.000
Parohia Reformată  Rugănești  Restaurării bisericii reformate - proiectare 16.250
Parohia Reformată Mugeni Restaurarea componentelor artistice din piatră, profilul soclu romantic a bisericii reformate 16.500
Parohia Unitariană  Corund Reabilitarea bisericii unitariene Corund -Realizarea de studii  premergătoare și proiectare  21.300
Parohia Romano Catolică Gheorgheni Restaurarea partea instrumentală a orgii la Biserica Romano Catolică „Sf. Nicolae” 50.600
Parohia Romano Catolică Gheorgheni Restaurare vitralii Biserica Romano Catolică “Sf. Nicolae”  23.190
Parohia Romano Catolică Gheorgheni Restaurarea zidului de incintă, capelei, amenajarea incintei  - proiectare 25.750
Parohia Ameano Catolică Gheorgheni Reparații la orga situată în biserica armeano catolică „Nașterea Măicii Domnului” Georgheni 38.015
Parohia Ameano Catolică Gheorgheni Reabilitarea ansamblului bisericii armeano catolice „Nașterea Măicii Domnului”- proiectare 45.000

 

În anul 2017 au fost depuse 32 cereri de finanțare  din care au fost selectate 22 în total au primit 554.066 de lei

SOLICITANT LOCUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI VALOAREA FINANȚATĂ
Bartis Attila și Both Mária       Continuarea reabilitării fostei cârciumi din Mihăileni                             - etapa II.              39.000,00
Parohia Romano Catolică Lăzărești  Restaurarea Bisericii “Sf. Nicolae” Lăzărești     55.176,00
Parohia Romano Catolică Racu Reabilitarea și amenajarea curții bisericii „Sf. Maria Mică”  Racu  - Elaborare proiect technic  25.000,00
Parohia Romano Catolică Leliceni Reabilitarea bisericii „Sf. Duh” Leliceni și sistematizare drum adiecent pentru amenajarea unei parcări lângă monument - proiectare 15.000,00
Parohia Romano Catolică  Nicolești Reabilitarea incintei și a bisericii romano -catolice “Sf. Nicolae”   - proiectare 31.890,00
Asociația Kováts István Fotoarchivum Odorheiu Secuiesc Proiect de reabilitare a Atelierului fotografic Kováts, cu vitrine originale 10.100,00
Asociația Kováts István Fotoarchivum Odorheiu Secuiesc Investiții de urgență la luminatorul Atelierului fotografic Kováts, cu vitrine originale 7.150,00
Parohia Unitariană Ocland Automatizare clopote și ceas de turn 13.000,00
Parohia Reformată Ulieș Consolidarea și reparația acoperișului Bisericii reformate din Ulieș 45.000,00
Parohia Reformată Feliceni Restaurarea bisericii reformate din Feliceni                                            - cercetări arheologice 21.200,00
Parohia Unitariană Petreni Proiect de restaurare al ansamblului bisericii unitariene din Petreni 20.250,00
Parohia Reformată Mugeni Restaurarea componentelor artistice din piatră, ancadrament ușa gotic sub turn, arc de triumf, ancadrament ușa sacristie, tabernacol - Biserica reformată Mugeni  11.058,00
Parohia Unitariană Bodogaia Întocmirea documentației pentru proiectul de reparații la Biserica Unitarană Bodogaia 7.500,00
Parohia Unitariană Secuieni Lucrări de proiectare faza PT+DTAC privind reparații la Biserica Unitariană Secuieni 14.000,00
Parohia Unitariană Avrămești Proiectare faza PT+DTAC privind reparații la Biserica Unitariană Avrămești 14.000,00
Parohia Unitariană Crăciunel Înlocuirea cadranelor și reparații la orologiul turnului bisericii Unitariene Crăciunel 8.677,00
Parohia Unitariană Tărcești Reabilitarea clopotniței de lemn a bisericii unitariene Tărcești 16.065,00
Parohia Romano Catolică  “Sf. Nicolae” Gheorgheni Restaurarea zidului de incintă, capelei, amenajarea incintei                                    - lucrări de restaurare faza 1 79.700,00
Parohia Armeano Catolică  Gheorgheni Restaurarea vitralii - Biserica Armeano Catolică Gheorgheni 65.400,00
Parohia Armeano Catolică  Gheorgheni Restaurare casa parohială armeano catolică Gheorgheni - proiect - cercetări premergătoare  22.400,00
Kalamár László   Gheorgheni Elaborare proiect de restaurare pentru reabilitarea fațada clădirii str. Márton Áron, nr. 1, Gheorgheni 5.500,00
Elekes Katalin    Gheorgheni Studii premergătoare în vederea reabilitării imobilului monument istoric situat în mun. Gheorgheni, str. Márton Áron, nr. 12 27.000,00

 

În anul 2018 au fost depuse 27 cereri de finanțare  din care au fost selectate 19 în total au primit 575.589 de lei

SOLICITANT LOCUL ȘI OBIECTUL CONTRACTULUI VALOAREA FINANȚATĂ
Parohia Romano Catolică  Cetăţuia
    
Restaurarea bisericii „Sf. Simion şi Iuda” - studii preliminare elaborării proiectului de restaurare
          
30.345,00
Parohia Romano Catolică  Șumuleu Ciuc Continuarea lucrărilor de reabilitare zid incintă la biserica Sf. Petru și Pavel 40.000,00
Parohia Romano Catolică Cozmeni Reabilitarea pardoselii la biserica romano catolică „Sf. Cosma şi Damian” Cozmeni - proiectare 30.000,00
Parohia Romano Catolică Lăzărești Restaurarea Bisericii “Sf. Nicolae” Lăzărești - continuarea lucrărilor   43.471,00
Parohia Romano Catolică Leliceni Cercetare  de parament și studiu stratigrafic în podul porticului de sud al bisericii romano catolice „Sf. Duh” Leliceni 7.000,00
Parohia Romano Catolică Sâncrăieni Reabilitarea capelei  „Ziua Domnului” Sâncrăieni - Proiect tehnic, PAC 14.900,00
Parohia Unitariană Ocland Decaparea și restaurarea decorațiilor murale de pe turnul bisericii unitariene Ocland 49.000,00
Parohia Reformată Feliceni

Restaurarea bisericii reformate Feliceni

- schimbarea învelitorii de șindrilă despicate tradițional de pe zidul de incintă din jurul bisericii

50.000,00
Parohia Unitariană Avrămești Reparații la Biserica Unitariană Avrămești 40.156,00
Parohia Unitariană Inlăceni Lucrări de întreținere și reparații curente fațade și învelitori pe turnul bisericii 27.631,00
Parohia Reformată Mujna Reabilitarea ansamblului bisericii reformate din Mujna - proiectare 33.939,00
Parohia Unitariană Corund Consolidarea și reabilitarea bisericii unitariene Corund 13.072,00
Parohia Romano Catolică  “Sf. Nicolae” Gheorgheni Restaurarea zid de incintă                                50.000,00
Parohia Armeano Catolică  Gheorgheni Proiectare faza PT Reabilitarea bisericii armeano catolice „Nașterea Măicii Domnului” 31.500,00
Parohia Armeano Catolică  Gheorgheni Proiect faza PT Restaurare casa parohială armeano catolică Gheorgheni 30.000,00
Mănăstirea Franciscană Lăzarea Restaurarea Mănăstirii Franciscană Lăzarea - proiectare 17.900,00
Parohia Romano Catolică Lăzarea Restaurarea orgii bisericii romano catolice Lăzarea 32.100,00
Kalamár László   Gheorgheni Elaborare proiect de restaurare pentru reabilitarea fațada clădirii str. Márton Áron, nr. 1, Gheorgheni
17.900,00
Elekes Katalin    Gheorgheni Studii premergătoare în vederea reabilitării imobilului monument istoric situat în mun. Gheorgheni, str. Márton Áron, nr. 12 16.675,00

 

În anul 2019 au fost depuse 18 cereri de finanțare  din care au fost selectate 18 în total au primit 799.488,00 de lei

Parohia Romano Catolică  Misentea  Continuarea lucrărilor de reabilitare a bisericii  romano - catolice „A Tuturor Sfinților” Misentea  95.000,00
Asociația Composesorală Fenyves Sânsimion  Reabilitare Conac Endes Miklós - proiect 30.000,00
Parohia Romano Catolică  Cetăţuia Studii de aprofundare a proiectului de restaurare pentru biserica romano - catolică „Sf. Simion şi Iuda” din Cetățuia 20.000,00
Parohia Romano Catolică Lăzărești  Restaurarea Bisericii “Sf. Nicolae” Lăzărești    - continuarea lucrărilor    14.488,00
Asociația pentru protejarea monumentelor istorice din Ciuc Lucrări de restaurare Conac Adorján, Armășeni 60.000,00
Parohia Romano Catolică  Nicolești Amenajarea incintei bisericii romano catolice “Sf. Nicolae”      - lucrări de sistematizare verticală 85.000,00
Parohia Reformată Ulieș Consolidarea și reparații urgente etapa U2 la acoperișul și șarpanta bisericii reformate din Ulieș - continuarea lucrărilor 65.000,00
Parohia Unitariană Ocland Conservarea și restaurarea picturilor murale de la suprafața exterioară a zidului nordic al navei bisericii unitariene din Ocland 35.000,00
Parohia Reformată Feliceni Reabilitarea bisericii reformate Feliceni   - schimbare învelitoare 60.000,00
Parohia Unitariană Inlăceni Lucrări de întreținere și reparații curente fațade și învelitori la  biserica unitariană Inlăceni 30.000,00
Parohia Reformată Mujna Reabilitarea ansamblului bisericii reformate din Mujna              - proiectare 45.000,00
Parohia Unitariană Corund Consolidarea și reabilitarea bisericii unitariene Corund             - proiectare 20.000,00
Parohia Romano Catolică  “Sf. Nicolae” Gheorgheni Continuarea lucrărilor - Restaurarea zid de incintă - faza 2                                80.000,00
Parohia Armeano Catolică  Gheorgheni Vopsirea exterioară casa parohială armeano – catolică, Gheorgheni 35.000,00
Mănăstirea Franciscană Lăzarea Reabilitarea acoperișului Mănăstirii Franciscane Lăzarea - proiectare 30.000,00
Kalamár László Reabilitare clădire, fără modificări structurale- reabilitarea acoperișului            12.500,00
Elekes Katalin Reabilitarea acoperișului                         37.500,00
Szabo Colomon Emeric Renovararea Castelului Urmanczy, Toplița - proiect 45.000,00

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«iulie, 2024»
lmmjvsd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774