Harghita Business Center pályázati kiírás

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

Pályázat kiállításon, vásáron, szakmai konferencián, rendezvényen való részvételre

 

 

1.    A támogatás indokoltsága és háttere

A Harghita Business Center INTERKOMMUNITÁRIS FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS (a továbbiakban HBC) pályázati felhívást intéz hazai és nemzetközi szakmai rendezvényeken (beleértve, de nem kizárólag: konferenciákon, vásárokon, tréningeken, workshop-on és kiállításokon) való aktív részvétel támogatására. Hazai és nemzetközi szakmai szempontból magas színvonalú konferencián, vásáron, kiállításon történő részvételhez pályázható részvételi díj, utazási és szállásköltség legfeljebb 2500 RON de nem kevesebb, mint 500 RON erejéig, vállalkozásonként.

2.    A pályázat célja:

A HBC a 2019/1 sz. határozat alapján, illetve a 2018. évi Alapszabályával összhangban pályázatot hirdet a Hargita megyei fiatal (45. életévet be nem töltött) és lehetőség szerint fiatal vállalkozói szféra szereplői számára szakmai rendezvényeken (beleértve, de nem kizárólag: konferenciákon, vásárokon és kiállításokon) való aktív részvétel támogatása céljából.

Ezzel a pályázattal a HBC serkenteni kívánja a megyebeli fiatal kkv-k (a 2004. évi 346. számú törvény 3. paragrafusának értelmében és meghatározásában), nemzetközi/hazai piacra lépését, termékeik/szolgáltatásaik nemzetközi/hazai bemutatását, továbbá a nemzetközi/hazai szakmai beágyazottságát, támogatja a külföldi konferenciákon/rendezvényeken történő, idegen nyelvű előadások megtartását.

A pályázat legfontosabb célkitűzései:

a.    termékek/szolgáltatások ismertetése és/vagy bevezetése

b.    üzleti hatékonyság és versenyképesség növelése

c.    nemzetközi piacra lépés elősegítése – szakmai önbizalom kiépítése

d.    külföldi üzleti partnerségek kialakítása

3.    A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló forrás és annak eloszlása:

3.1  A rendelkezésre álló források teljes összege összesen: 30.000 LEJ. A keretösszeg a beadott pályázatok mennyiségétől függően módosulhat.

3.2  Igényelhető támogatás: 500 – 2.500 lej közötti összeg

3.3  A rendelkezésre álló források 33,4 % - ára kizárólag Hargita megye olyan kkv-i pályázhatnak, akiknek a székhelye NEM Székelyudvarhelyen található. A rendelkezésre álló források 33,3 % -ára kizárólag olyan kkv-k pályázhatnak, akiknek a székhelye Székelyudvarhelyen található. A rendelkezésre álló források maradék 33,3 % - ára kizárólag olyan kkv-k pályázhatnak, akik a Harghita Business Center épületében tevékenykednek és érvényes inkubációs szerződéssel rendelkeznek a pályázati kiírás pillanatában és nincs elmaradásuk sem az inkubátorház sem az Román állam felé.

4.    Támogatást igénylők köre:

a.    Mikro-kis-és középvállalkozások

b.    Jogi forma szerint:

§  Jogi személyiségű gazdasági szervezetek

§  Egyéni vállalkozók, egyéni cégek

5.    Támogatható tevékenységek:

a.    Belföldi/külföldi kiállításokon/vásáron/ való részvétel esetében:

§  Kiállítási, nevezési díj

§  Útiköltség

§  Szállásköltség (legfőbb 3 csillagos szállodában)

b.    Konferencia esetében:

§  Nevezési és/vagy részvételi díj

§  Útiköltség

§  Szállásköltség (legfőbb 3 csillagos szállodában)

6.    Nem támogatható tevékenységek:

a.    amennyiben a Pályázó tevékenysége vonatkozásában általános forgalmi adó (áfa) visszaigénylésre jogosult, akkor az áfa nem elszámolható költség,

b.    jármű vásárlás,

c.    mobiltelefon vásárlás,

d.    késedelmi kamat, bírság,

e.    jövedéki termékek (pl. alkohol, dohányáru termékek költségei).

f.     egyéb eszközbeszerzések, dologi kiadások, amik nem a pályázathoz kapcsolódnak

 

7.    A pályázat futamideje

A pályázat benyújtási ideje: 2019 május 20, 08:00 óra – 2019 június 30., 13:00 óra vagy amíg az előirányzott finanszírozási keret el nem fogy.

Jelen pályázat keretében a 2019. május 20. és 2019. december 31. között megvalósuló szakmai rendezvényen, kiállításon, konferencián való részvétel, illetve az azzal kapcsolatban felmerülő kiadás támogatható.

8.    A támogatás formája

A támogatás formája: maximum 100 %-os, vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás nyújtása egy összegben, támogatási előlegként folyósítva, utólagos beszámolási kötelezettséggel történik.

9.    A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok, iratok

8.1  Nyilatkozat: letölthető a honlapról

8.2  Alapító okirat és adószám igazolás másolata

8.3  Működési igazolás: 30 napnál nem régebbi cégbíróság (ONRC) által kiadott igazolás (certificat constatator de bază) vagy interneten lekért igazolás

(https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/signup?p=infoCert)

8.4  Bankszámla kivonat (nem szükséges a banki hitelesítés)

8.5  SAJÁT FELELŐSSÉGŰ NYILATKOZAT: a pályázó saját felelősségére kijelenti, hogy nincs tartozása az állam fele, illetve a helyi önkormányzat fele

8.6  Kiállítás/expo/vásár/workshop/konferencia programfüzet, meghívó, ismertető

8.7  Indoklás: rövid összefoglaló, amiben a pályázó összefoglalja, hogy miért szeretne az adott eseményre jelentkezni – űrlap

10. Pontozási rendszer:

Maximum 100 pont érhető el, a finanszírozáshoz szükséges minimum pontszám a 60.

 

Pontozott tétel

Elérhető pontérték

Megjegyzés

Konferencia, kiállítás, vásár helyszíne szerint:

25 pont

 

Nemzetközi, országhatáron kívül megszervezett esemény

15 pont

Belföldi, országhatáron belül megszervezett esemény

Aktív/passzív részvétel

20 pont

 

Prezentáció, termékbemutató, előadás tartása

10 pont

Prezentáció, termékbemutató, előadás nélkül

Szolgáltatás típusa szerint:

 

10 pont

Termelő ágazat (engedélyezett)

7 pont

Szolgáltatás

2 pont

Kereskedelem

Innovatív termék/szolgáltatás

10 pont

Innovatív megoldást kínál a partnereinek

Önerő

10 pont

Amennyiben legalább 25% önerőt fel tud mutatni a pályázó szervezet

5 pont

Amennyiben 10-25% közötti önerőt tud felmutatni a pályázó szervezet

0 pont

Amennyiben az önerő 10% alatt van.

A vállalkozás életkora

10 pont

Legtöbb kétéves

5 pont

Kettő – öt éves

3 pont

Öt évnél idősebb vállalkozás

A tulajodos(ok) életkora

10 pont

30 év alatti

5 pont

30-40 év közötti

0 pont

40 év fölötti

Valamilyen szakmai érdekvédelmi szervezethez való tartozás (szövetség, hub, inkubátorház, coworking iroda)

5 pont

Amennyiben tartozik valamelyik szakmai érdekvédelmi szervezethez való tartozás (szövetség, hub, inkubátorház, coworking iroda)

Egyenlő pontok esetében a korábban beadott pályázatot részesítjük előnybe (az online leadás időpontja szerint).

Online pályázáskor a pályázónak szükséges beküldenie a regisztrációt követően kitöltött, lepecsételt és aláírt nyilatkozatot, amely a beküldött pályázatát hivatott hitelesíteni. A nyilatkozatok beküldése ajánlott levél vagy valamely gyorsposta-szolgálat révén történhet. A titkárság a személyesen behozott nyilatkozatokat a határidőnapján du. 13:00 óráig fogadja el.

Az online pályázati felület jelenleg a pályázási folyamatra terjed ki, a pénzügyi- és szakmai beszámoló papíralapon történik majd.

A HBC csak online beküldött pályázatokat fogad el. Papíralapon pályázni nem lehetséges. Hiánypótlásra nincs lehetőség.

A pályázat űrlap elérése a következő:

https://forms.gle/LHHLwCngTqcaB8GW9

Kérjük, pályázatának feltöltését ne hagyja a határidő utolsó napjára!

Az esetleges óvásokat öt (5) munkanapon belül lehet írásban (a szervezet vezetője aláírásával) letenni a Harghita Business Center (Székelyudvarhely, Rákóczi Ferenc u., 84 sz.) székhelyén. 

Óvás esetén a HBC ügyvezető igazgatója kinevez egy háromtagú elbíráló bizottságot, amely a beadástól számított 5 munkanapon belül elbírálja a beérkezett kéréseket.

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2024, június»
hkscpsv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774