Hargita Megye Tanácsa
hétfő, 2024. április 15., 09:22:55
Kormányrendelet-módosító javaslatok

2019

Június 14Törvénymódosító -  2019-es évben árvizkárokat szenvedett családok gyorssegélyének nyújtásáról szóló kormányhatározat-tervezet


Június 06Törvénymódosító - A közigazgatási kódex módosítására és kiegészítésére vonatkozó sürgősségi kormányrendelet tervezet


Április 11Törvénymódosító - A személyszállítást érintő jogszabályok módosítására és kiegészítésére vonatkozó sürgősségi kormányrendelet tervezet


Április 03Törvénymódosító - A közbeszerzéseket érintő jogszabályok módosítására és kiegészítésére vonatkozó kormányhatározat-tervezet


Február 20Modosító javaslatok települések villamositásával vagy a villamosenergia elosztó hálozat kiterjesztésével kapcsolatos beruházások finanszirozási feltételeinek értékelésére szolgáló módszertannal kapcsolatosan


Február 15Törvénymódosító - az ökoturizmus fejlesztési stratégiával kapcsolatosan


 

2018

December 21: Törvénymódosító javaslat Fafeldolgozással kapcsolatosan


November 22: Modosító Javaslat Szociális Szolgáltatások Minimális Költségszintjének Jováhagyása


November 21: Modosító Javaslat Országos Kataszteri Hivatal Szolgáltatások Díjak


November 21Modosító Javaslat Települések Villamosítási Beruházások


Szeptember 18: Költségvetési intézkedések elfogadásáról szóló kormányrendelet tervezettel kapcsolatos eszrevetelek


Szeptember 18: Ovodásoknak és diákoknak biztosítandó élelmiszersegély-nyújtás kisérleti programmal kapcsolatos észrevételek


Július 27: A romániai duális képzési hatóság létrehozására vonatkozó sürgősségi kormányrendelettel kapcsolatos észrevételek és módosító javaslatok


Július 13: Módosító javaslatok a sűrgösségi segélyről szóló határozat kapcsán


Június 28: A református egyház helyzetének elismeréséről szóló 186-os sz. kormányhatározat modosító javaslatok


Június 20: A 140/2018-as Kormányhatározatot jóváhagyó 397/836/2018 számú Egészségügyi Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár közös Rendeletével kapcsolatos észrevételek és módosító javaslatok


Június 20: A 24/2016 számú kormányrendelet módosításával kapcsolatos észrevételek és módosító javaslatok


 

2017

December 7: A 2018-ra vonatkozó megszorítási intézkedéseket tartalmazó sürgősségi kormányrendelet módosításával kapcsolatos észrevételek és módosító javaslatok


Október 12: A 142/2008 (Plan de amenajare a teritoriului național) számú sürgősségi kormányrendelet módosításával kapcsolatos észrevételek és módosító javaslatok


Augusztus 22: Álláspont a Decentralizációs folyamat helyzetével kapcsolatban - 229/2017-es kormányhatározat


Augusztus 18: Kísérleti program - élelmiszer-támogatás ovodásoknak és iskolásoknak 100 iskolai egységben


Április 21: A 26/2000 számú, egyesületekre és alapítványokra vonatkozó sürgősségi kormányrendelet módosításával kapcsolatos észrevételek és módosító javaslatok


Március 22: A 196/2005 (környezetvédelmi alap) sürgősségi kormányrendelet módosításával kapcsolatos észrevételek és módosító javaslatok


Március 14A közösségi orvosi ellátásról szóló 18-as sürgősségi kormányrendelet elfogadó törvénytervezet módosításával kapcsolatos észrevételek és módosító javaslatok


Március 3“Élethosszig tartó tanulási közösségek központjainak megszervezésére, működésére” vonatkozó módszertan, törvénytervezetének módosításával kapcsolatos észrevételek és módosító javaslatok


Február 27: 100/2016 sürgősségi kormányrendelet és a 350/2001 törvény módosításával kapcsolatos észrevételek és módosító javaslatok


Február 8: Az 58/1998 kormányrendelet  (a turisztikai tevékenységek szervezése és lebonyolítása Romániában) módosításával kapcsolatos észrevételek és módosító javaslatok


Február 8: A közösségi egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó kormányrendelet módosításával kapcsolatos észrevételek és módosító javaslatok


Január 19: Az oktatási intézmények gyereklétszám alapján történő finanszírozásra vonatkozó kormányhatározatok (72-es és 136-os) módosítására vonatkozó észrevételek és módosító javaslatok (Levél1, Levél2)


 

2016

November 24: Javaslatok az Oktatási törvényt módosító/kiegészítő kormányrendelet tervezetének tartalmával kapcsolatosan


Október 31: Javaslat a helyi közigazgatásban vonatkozó intézkedések kormányhatározat tervezettel kapcsolatosan


Október 31: Javaslat a 852/2008 kormányhatározat tervezettel kapcsolatosan


Szeptember 22: Javaslat a Bérkiigazításra vonatkozó rendelettel kapcsolatosan


Szeptember 14: Javaslat a Mezőgazdasági Igazgatóságok szervezeti, működési és hatáskörök megállapításáról szóló kormányhatározat tervezettel kapcsolatosan kapcsolatosan


Augusztus 31: Javaslatok a 29/1997 számú kormányrendelet módosításaival kapcsolatosan (Melléklet)


Augusztus 31: Javaslatok az iskolai étkeztetési nemzeti programra vonatkozó sürgősségi kormányrendelet jóváhagyásával kapcsolatosan


Augusztus 1: A költségvetés módosítására vonatkozó kormányrendelettel kapcsolatos módosítási javaslatok


Június 7: A 993/2015-ös kormányhatározattal kapcsolatos módosítási javaslatok


 

2015

Október 16: A 63/2010 Sürgősségi kormányrendelettel kapcsolatos módosítási javaslatok


Június 26: Javaslatok a követekző programtervezethez Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023, lista aferentă județului Harghita completată în ordinea prioritizărilor


Június 18: Javaslatok a külföldön dolgozó szülők itthon hagyott gyerekeinek felügyeletére vonatkozó kormányhatározattal kapcsolatosan


Április 21: Javaslatok az első világháború kitörésének 100. évfordulója alkamával szervezett rendezvények országos programja kormányhatározat-tervezet kapcsán


Március 11Sürgősségi kormányrendelet-XXII cikkely


Március 6: Módosító javaslat a mezőgazdasági szubvenciókra vonatkozó Kormányrendelettel kapcsolatosan


Január 2757/2007 a természetvédelmi területek, a természetes élőhelyek, a növény és állatvilág megőrzésére vonatkozó sürgősségi rendelet módosításával kapcsolatosan


Január 22: Módosító javaslat HG 72/2013


Január 13: Javaslat a 72/2013 kormányhatározat módosítására vonatkozóan


Január 13: Javaslat a 72/2013 kormányhatározat módosítására vonatkozóan


Január 12A közigazgatási egységeknek TVA és jövedelemadó leosztásra vonatkozó kormányhatározat tervezetére vonatkozóan


Január 9EGTC 127/2007 Sürgősségi Kormányrendelet módosításával kapcsolatosan.

 

2014

Október 21: Módosító javaslatok a nem klerikális egyházi személyek bérezésére vonatkozóan


Szeptember 17: Kormányrendelet javaslat a 38/2003-as törvény módosítására


Szeptember 17: Módosító javaslatok a Nemzeti egészségügyi stratégia és cselekvési terv kormányhatározattervezethez


Augusztus 28: Módosító javaslatok a 2014/300-as Kormányhatározat 1. mellékletének módosításáról szóló kormányhatározat-tervezetével kapcsolatoson


Augusztus 20: Módosító javaslatok az 57/2007 kormányhatározatra vonatkozóan


 

 


[ Jogszabály-módosító javaslatok ]