Program cultural

Program cultural - 2019

 

 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al judeţului Harghita pe anul 2019
 
 

1. Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

2. Solicitanții pot fi: persoane fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române, asociațiile, fundațiile și cultele religioase, care organizează și derulează diferite programe, proiecte și acțiuni culturale, altele decât cele pentru care există programe speciale aprobate prin hotârâri ale Consiliului Județean Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române. Vor avea prioritate la atribuirea finanțării:

 • sprijinirea activităților teatrelor amatoare din județul Harghita,
 • sprijinirea activității fanfarelor din județul Harghita, cu condiția să fie alocat obligatoriu din suma de finanțare 20% pentru achiziția instrumentelor muzicale,
 • sprijinirea activităților legate de elaborarea bazelor de date privind valorile patrimoniului cultural ale județului Harghita,
 • sprijinirea activității formațiilor muzicale din județul Harghita,
 • programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea turismului cultural al regiunii,
 • sprijinirea unor activități culturale desfășurate în cadrul zilelor satelor,
 • organizarea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a seratelor de dans popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia cursanții prezintă cele învățate.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.
Finanţările nerambursabile acordate nu pot fi folosite pentru acoperirea unor debite ale beneficiarilor sau pentru cheltuieli salariale ale persoanelor juridice de drept public beneficiare şi trebuie efectuate în perioada de derulare a proiectului, cu respectarea scopului, în conformitate cu bugetul acestuia acceptat de finanţatorul Consiliul Judeţean Harghita. 

5. Suma aprobată: 350.000 lei.

6. Durata programului: anul bugetar 2019.

7. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale: Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere 16 mai 2019, orele 12:00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 16 mai 2019, orele 10:00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,

și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: ianovitsistvan@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Ianovits István Zsolt, tel: 0266-207.700, interior 1308, email: ianovitsistvan@judetulharghita.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 

 


Program cultural - 2018

 

 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al judeţului Harghita pe anul 2018
 
 

1. Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

2. Solicitanții pot fi: persoane fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române, asociațiile, fundațiile și cultele religioase, care organizează și derulează diferite programe, proiecte și acțiuni culturale, altele decât cele pentru care există programe speciale aprobate prin hotârâri ale Consiliului Județean Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române. Vor avea prioritate la atribuirea finanțării:

 • sprijinirea activităților teatrelor amatoare din județul Harghita,
 • sprijinirea activității fanfarelor din județul Harghita, cu condiția să fie alocat obligatoriu din suma de finanțare 20% pentru achiziția instrumentelor muzicale,
 • sprijinirea activităților legate de elaborarea bazelor de date privind valorile patrimoniului cultural ale județului Harghita,
 • sprijinirea activităților legate de Centenar,
 • sprijinirea activității formațiilor muzicale din județul Harghita,
 • programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea turismului cultural al regiunii,
 • sprijinirea unor activități culturale desfășurate în cadrul zilelor satelor,
 • organizarea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a seratelor de dans popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia cursanții prezintă cele învățate.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5. Suma aprobată: 350.000 lei.

6. Durata programului: anul bugetar 2018.

7. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale: Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere 6 martie 2018, orele 12:00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 6 martie 2018, orele 10:00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,

și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: ianovitsistvan@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Ianovits István Zsolt, tel: 0266-207.700, interior 1308, email: ianovitsistvan@judetulharghita.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program cultural - 2017

 

 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al judeţului Harghita pe anul 2017
 
 

1. Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

2. Solicitanții pot fi: persoane fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române, asociațiile, fundațiile și cultele religioase, care organizează și derulează diferite programe, proiecte și acțiuni culturale, altele decât cele pentru care există programe speciale aprobate prin hotârâri ale Consiliului Județean Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române. Vor avea prioritate la atribuirea finanțării:

 • sprijinirea activităților teatrelor amatoare din județul Harghita,
 • sprijinirea activității fanfarelor din județul Harghita, cu condiția să fie alocat obligatoriu din suma de finanțare 20% pentru achiziția instrumentelor muzicale,
 • sprijinirea activității formațiilor muzicale din județul Harghita,
 • programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea turismului cultural al regiunii,
 • organizarea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a seratelor de dans popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia cursanții au ocazia de a prezenta cele învățate.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5. Suma aprobată: 415.000 lei.

6. Durata programului: anul bugetar 2017.

7. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale: Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere 19 aprilie 2017, orele 12:00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 19 aprilie 2017, orele 10:00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,

și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: ianovitsistvan@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Ianovits István Zsolt, tel: 0266-207.700, interior 1308, email: ianovitsistvan@judetulharghita.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program cultural - 2016

 

 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al judeţului Harghita pe anul 2016
 
 

1. Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

2. Solicitanții pot fi: persoane fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române, asociațiile, fundațiile și cultele religioase, care organizează și derulează diferite programe, proiecte și acțiuni culturale, altele decât cele pentru care există programe speciale aprobate prin hotârâri ale Consiliului Județean Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române. Vor avea prioritate la atribuirea finanțării:

 • sprijinirea activităților teatrelor amatoare din județul Harghita,
 • sprijinirea activității fanfarelor din județul Harghita, cu condiția să fie alocat obligatoriu din suma de finanțare 20% pentru achiziția instrumentelor muzicale,
 • sprijinirea activității formațiilor muzicale din județul Harghita,
 • programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural care să contribuie la dezvoltarea turismului cultural al regiunii,
 • organizarea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a seratelor de dans popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia cursanții au ocazia de a prezenta cele învățate.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5. Suma aprobată: 415.000 lei.

6. Durata programului: anul bugetar 2016.

7. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale: Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 1 aprilie 2016, orele 13,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 1 aprilie 2016, orele 10,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Bălcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,

și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: ianovitsistvan@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Ianovits István Zsolt, tel: 0266-207.700, interior 1308, email: ianovitsistvan@judetulharghita.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program cultural - 2015 etapa a II-a
25-08-2015  - 31-12-2015
Lista proiectelor câștigătoare
 
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al judeţului Harghita pe anul 2015, etapa a II-a
 
 

1.       Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

2.       Solicitanții pot fi: persoane fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române, asociațiile, fundațiile și cultele religioase, care organizează și derulează diferite programe, proiecte și acțiuni culturale, altele decât cele pentru care există programe speciale aprobate prin hotârâri ale Consiliului Județean Harghita.

3.       Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

4.       Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române. Vor avea prioritate la atribuirea finanțării:
- sprijinirea activităților teatrelor amatoare din județul Harghita
- sprijinirea activităților fanfarelor din județul Harghita, cu condiția să fie alocat obligatoriu din suma de finanțare 20% pentru achiziția instrumentelor muzicale
- sprijinirea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a seratelor de dans popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia cursanții au ocazia de a prezenta cele învățate.

Perioada pentru derularea proiectelor va fi între 20 octombrie – 10 decembrie 2015.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5.       Suma aprobată pe anul 2015, etapa a II-a: 150.000 lei. 

6.       Durata programului: anul 2015.

7.       Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:

Solicitantul va depune oferta culturală la registratura Consiliului Județean Harghita sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita:
- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,
și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonandrea@judetulharghita.ro.

Data limită pentru depunerea ofertelor culturale: 28 septembrie 2015, orele 10,00.

8. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, tel: 0266-207700, interior 1308, email: salamonandrea@judetulharghita.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 

Program cultural - 2015

05-03-2015  - 31-12-2015
 
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale al judeţului Harghita pe anul 2015
 
 

1.       Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

2.       Solicitanții pot fi: persoane fizice și juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înființate în condițiile legii române, asociațiile, fundațiile și cultele religioase, care organizează și derulează diferite programe, proiecte și acțiuni culturale, altele decât cele pentru care există programe speciale aprobate prin hotârâri ale Consiliului Județean Harghita.

3.       Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

4.       Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române. Vor avea prioritate la atribuirea finanțării:
- sprijinirea activităților teatrelor amatoare din județul Harghita
- sprijinirea activităților fanfarelor din județul Harghita, cu condiția să fie alocat obligatoriu din suma de finanțare 20% pentru achiziția instrumentelor muzicale
- sprijinirea cursurilor de dans popular, a organizării periodice a seratelor de dans popular și de spectacole de dansuri populare în cadrul căruia cursanții au ocazia de a prezenta cele învățate.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5.       Suma aprobată 2015: 300.000 lei. 

6.       Durata programului: anul 2015.

7.       Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:

Solicitantul va depune oferta culturală la registratura Consiliului Județean Harghita sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita:
- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,
și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: kassaypeter@judetulharghita.ro.

Data limită pentru depunerea ofertelor culturale: 9 aprilie 2015, ora 10,00.

8. Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Kassay Lajos Péter, tel: 0266-207700, interior 1313, email: kassaypeter@judetulharghita.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program cultural - 2014
28-02-2014  - 31-12-2014
 
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2014
 
 

1.       Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.

2.       Solicitanții pot fi: persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române, care depun o ofertă culturală.

3.       Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:

Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

4.       Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:

Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române, ale căror scop este stimularea și promovarea vieții culturale din județul Harghita.

Vor avea prioritate la atribuirea finanțării:

- sprijinirea activităților teatrelor amatoare din județul Harghita,

- sprijinirea programelor, proiectelor și acțiunilor culturale derulate în casteluri și monumente istorice din județul Harghita,

- sprijinirea activităților fanfarelor din județul Harghita, cu condiția să fie alocat obligatoriu din suma de finanțare 20% pentru achiziția instrumentelor musicale.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5.       Suma aprobată 2014: 321.000 lei. Se va organiza cel puţin o sesiune de selecţie a proiectelor.

6.       Durata programului: anul 2014.

7.       Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:

Solicitantul va depune oferta culturală la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod poștal 530140, online pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, precum şi în format electronic la adresa e-mail kovacszsuzsa@hargitamegye.ro. Data limită pentru depunerea ofertelor culturale: 2 aprilie 2014, ora 15:00.

8.       Solicitarea finanțării nerambursabile:

Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Bereczki Kovács Zsuzsanna Boróka, tel: 0266-207700, interior 1308, email: kovacszsuzsa@judetulharghita.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.
 
 

Program cultural - 2013

2013-04-18 23:04 - 2013-12-29 23:12
 
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2013
 
 
1. Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.
2. Solicitanții pot fi: persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române, care depun o ofertă culturală.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate sau recunoscute în condiţiile legii române, ale căror scop este stimularea și promovarea vieții culturale din județul Harghita.
Vor avea prioritate la atribuirea finanțării (2/3 din sumele alocate) acele proiecte, care au ca obiectiv crearea de produse culturale noi, sau îmbogățirea celor existente cu elemente noi, precum acele, care contribuie la cooperare între diferitele sectoare (ex. turism, educație, culte, agenți economici). Sumele rămase neutilizate cu ocazia finanțării activităților prioritare, vor fi distribuite pentru finanțarea celorlalte proiecte câștigătoare selectate de către comisia de selecție.
Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.
5. Suma aprobată 2013: 196.000 lei.
6. Durata programului: anul 2013.
7. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:
Solicitantul va depune oferta culturală la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod poștal 530140. Data limită pentru depunerea ofertelor culturale: 27 mai 2013 orele 15:00
8. Solicitarea finanțării nerambursabile:
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Márton Ilona-Mária, tel: 0266-207700, interior 1308, email: martonilona@hargitamegye.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.  
 

Program cultural - 2012
2012-01-24 23:01 - 2012-12-29 23:12
ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului general de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2012
 
 
 
 
1. Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.
2. Solicitanții pot fi: persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române, care depun o ofertă culturală.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
• Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române, ale căror scop este stimularea și promovarea vieții culturale din județul Harghita.
Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.
5. Suma aprobată 2012: 196.000 lei.
6. Durata programului: anul 2012.
7. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:
Solicitantul va depune oferta culturală la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod poștal 530140, biroul 23 (parter). Data limită pentru depunerea ofertelor culturale: 27.02.2012 orele 15:00
8. Solicitarea finanțării nerambursabile:
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208, persoana de contact: Márton Ilona-Mária, tel: 0266-207700, interior 1314, email: martonilona@hargitamegye.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.   
 

Program cultural - 2011
2011-02-07 23:02 - 2011-12-30 23:12
Rezultatul evaluării proiectelor depuse în cadrul Programului anual de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2011, etapa a II-a
 
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
 
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2011,
etapa a II-a
 
1. Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.
2. Solicitanții pot fi: persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române, care depun o ofertă culturală.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
• Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române, ale căror scop este stimularea și promovarea vieții culturale din județul Harghita.
Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.
5. Suma aprobată: 70000 lei.
6. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:
Solicitantul va depune oferta culturală la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod poștal 530140, biroul 23 (parter). Data limită pentru depunerea ofertelor culturale: 26.10.2011, orele 15.00.
7. Solicitarea finanțării nerambursabile:
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, tel: 0266-207700, interior 1308, email: salamonandrea@judetulharghita.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.
 
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2011
 
 
1. Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.
2. Solicitanții pot fi: persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române, care depun o ofertă culturală.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
• Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate din judeţul Harghita, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române ale căror scop este stimularea și promovarea vieții culturale din județul Harghita.
Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.
5. Suma aprobată pe anul 2011: 180.000 lei.
6. Durata programului: anul 2011.
7. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:
Solicitantul va depune oferta culturală la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod poștal 530140, biroul 23 (parter). Data limită pentru depunerea ofertelor culturale: 16 martie 2011, orele 15.00.
8. Solicitarea finanțării nerambursabile:
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5, biroul nr. 208, persoana de contact: Kovács Zsuzsanna Boróka, tel: 0266-207700, interior 1314 și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.
 
 
Program cultural
2010-03-11 23:03 - 2010-12-30 23:12
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul Programului anual de finanțare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale pe anul 2010
 
 
1. Autoritate Contractantă: Consiliul Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod Fiscal 4245763, tel.: 0266-207700, fax: 0266-207716.
2. Solicitanții pot fi: persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române, care depun o ofertă culturală, în prioritate asociațiile, fundațiile și cultele religioase
3. Reglementări legale privind acordarea de finanțare nerambursabilă:
• Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare ale programelor şi proiectelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
4. Se acordă finanțare nerambursabilă pentru:
Programe, proiecte și acțiuni cu caracter cultural, organizate de persoane fizice sau persoane juridice de drept public sau privat, autorizate din judeţul Harghita, respectiv înfiinţate în condiţiile legii române ale căror scop este stimularea și promovarea vieții culturale din județul Harghita.
Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.
5. Suma aprobată pe anul 2010: 180.000 lei.
6. Durata programului: anul 2010.
7. Locul și data limită de depunere ale ofertelor culturale:
Solicitantul va trimite prin poștă sau va depune oferta culturală la registratura Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., Cod poștal 530140, biroul 23 (parter). Data limită pentru depunerea ofertelor culturale: 15 aprilie 2010, orele 15.00.
8. Solicitarea finanțării nerambursabile:
Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 206, persoana de contact: Bíró Sarolta, tel: 0266-207700, interior 1310 și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.
 

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«iulie, 2024»
lmmjvsd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774