Program sport

Program sport - 2019
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
la concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 2019
 

 

1. Autoritatea Contractantă:

Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Beneficiarii programului

Solicitanții pot fi structuri sportive, conform art.21 (1) din Legea 69/2000 cu modificările și completările ulterioare (asociațiile sportive, cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport județene), care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita şi care dispun de certificat de identitate sportivă.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 și Ordinul Ministerului Tineretului și Sportului nr. 664/2018, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Promovarea sportului de performanță care se desfăşoară sub motto-ul „Concurăm pentru sportul harghitean”,

 • Pregătirea şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan intern şi internaţional,
 • Organizarea de evenimente sportive publice de interes naţional şi internaţional.

-  Sportul pentru toţi - evenimente sportive

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi,
 • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori,
 • organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi internaţional.
 • participarea la competiții sportive de masă

Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive pentru persoanele cu nevoi speciale;
 • pregătirea şi participarea la competiţii sportive organizate pentru persoanele 

Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5. Suma aprobată pe anul 2019: 650.000 lei.

6. Durata programului: anul 2019.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 16 mai 2019, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 16 mai 2019, orele 10,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: csucsandras@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: 8. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, biroul 208/A, persoana de contact: Csúcs András, telefon 207700, interior 1308, e-mail csucsandras@hargitamegye.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.


Program sport - 2018
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
la concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 2018
 

 

1. Autoritatea Contractantă:

Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Beneficiarii programului

Solicitanții pot fi structuri sportive, conform art.21 (1) din Legea 69/2000 cu modificările și completările ulterioare (asociații sportive, cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport județene), care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita şi care dispun de certificat de identitate sportivă.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Promovarea sportului de performanță care se desfăşoară sub motto-ul „Concurăm pentru sportul harghitean”,

 • Pregătirea şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan intern şi internaţional,
 • Organizarea de evenimente sportive publice de interes naţional şi internaţional.

-  Sportul pentru toţi - evenimente sportive

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi,
 • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori,
 • organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi internaţional;
 • participarea la competiții sportive de masă

Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive pentru persoanele cu nevoi speciale;
 • pregătirea şi participarea la competiţii sportive organizate pentru persoanele cu nevoi speciale, care este practicat atât în scopul dezvoltării personalităţii şi integrării în societate cât şi în scopul participării la competiţiile naţionale şi internaţionale

Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5. Suma aprobată pe anul 2018: 550.000 lei.

6. Durata programului: anul 2018.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 6 martie 2018, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 6 martie 2018, orele 10,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: csucsandras@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: 8. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, biroul 208/A, persoana de contact: Csúcs András, telefon 207700, interior 1308, e-mail csucsandras@hargitamegye.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.


Program sport - 2017
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
la concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 2017
 

 

1. Autoritatea Contractantă:

Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Beneficiarii programului

Solicitanții pot fi structuri sportive, conform art.21 (1) din Legea 69/2000 cu modificările și completările ulterioare (asociații sportive, cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport județene), care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita şi care dispun de certificat de identitate sportivă.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Promovarea sportului de performanță care se desfăşoară sub motto-ul „Concurăm pentru sportul harghitean”,

 • Pregătirea şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan intern şi internaţional,
 • Organizarea de evenimente sportive publice de interes naţional şi internaţional.

-  Sportul pentru toţi - evenimente sportive

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi,
 • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori,
 • organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi internaţional.

Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive pentru persoanele cu nevoi speciale;
 • pregătirea şi participarea la competiţii sportive organizate pentru persoanele cu nevoi speciale, care este practicat atât în scopul dezvoltării personalităţii şi integrării în societate cât şi în scopul participării la competiţiile naţionale şi internaţionale

Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5. Suma aprobată pe anul 2017: 600.000 lei.

6. Durata programului: anul 2017.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 19 aprilie 2017, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 19 aprilie 2017, orele 10,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: csucsandras@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, biroul 208/A, persoana de contact: Csúcs András, telefon 207700, interior 1308, e-mail csucsandras@judetulharghita.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.


Program sport - 2016
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
la concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 2016
 

 

1. Autoritatea Contractantă:

Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Beneficiarii programului

Solicitanții pot fi structuri sportive, conform art.21 (1) din Legea 69/2000 cu modificările și completările ulterioare (asociații sportive, cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport județene), care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita şi care dispun de certificat de identitate sportivă.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Promovarea sportului de performanță care se desfăşoară sub motto-ul „Concurăm pentru sportul harghitean”,

 • Pregătirea şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan intern şi internaţional,
 • Organizarea de evenimente sportive publice de interes naţional şi internaţional.

-  Sportul pentru toţi - evenimente sportive

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi,
 • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori,
 • organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi internaţional.

Sportul pentru persoanele cu nevoi speciale

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive pentru persoanele cu nevoi speciale;
 • pregătirea şi participarea la competiţii sportive organizate pentru persoanele cu nevoi speciale, care este practicat atât în scopul dezvoltării personalităţii şi integrării în societate cât şi în scopul participării la competiţiile naţionale şi internaţionale

Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.

5. Suma aprobată pe anul 2016: 525.000 lei.

6. Durata programului: anul 2016.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 1 aprilie 2016, orele 13,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 1 aprilie 2016, orele 10,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: csucsandras@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, biroul 208/A, persoana de contact: Csúcs András, telefon 207700, interior 1308, e-mail csucsandras@hargitamegye.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program sport - 2015, etapa a II-a
25-08-2015 - 31-12-2015
Lista proiectelor câştigătoare
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
la concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 2015
, etapa a II-a
 

 

1. Autoritatea Contractantă:

Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Solicitanţii pot fi:

Solicitanții pot fi cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport județene, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita şi care dispun de certificat de identitate sportivă.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Promovarea sportului de performanță care se desfăşoară sub motto-ul „Concurăm pentru sportul harghitean”,

 • Pregătirea şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan intern şi internaţional,
 • Organizarea de evenimente sportive publice de interes naţional şi internaţional.

Sportul pentru toţi - evenimente sportive

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi,
 • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori,
 • organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi internaţional.

Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.

Perioada pentru derularea proiectelor va fi între 20 octombrie – 10 decembrie 2015.

5. Suma aprobată pe anul 2015, etapa a II-a: 175.000 lei.

6. Durata programului: anul 2015.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Județean Harghita sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita:
- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,
și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: csucsandras@judetulharghita.ro.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 28 septembrie 2015, orele 10.00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, biroul 208/A, persoana de contact: Csúcs András, telefon 207700, interior 1308, e-mail csucsandras@judetulharghita.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


 

Program sport - 2015
05-03-2015 - 31-12-2015
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
la concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 2015
 

 

1. Autoritatea Contractantă:

Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Solicitanţii pot fi:

Solicitanții pot fi cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport județene, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita şi care dispun de certificat de identitate sportivă.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Promovarea sportului de performanță care se desfăşoară sub motto-ul „Concurăm pentru sportul harghitean”,

 • Pregătirea şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan intern şi internaţional,
 • Organizarea de evenimente sportive publice de interes naţional şi internaţional.

Sportul pentru toţi - evenimente sportive

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi,
 • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori,
 • organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi internaţional.

Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.

5. Suma aprobată pe anul 2015: 350.000 lei.

6. Durata programului: anul 2015.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Județean Harghita sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita:
- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,
și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: csucsandras@judetulharghita.ro.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 9 aprilie 2015, orele 10.00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, biroul 208/A, persoana de contact: Csúcs András, telefon 207700, interior 1308, e-mail csucsandras@judetulharghita.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program sport - 2014
07-03-2014 - 31-12-2014
Lista proiectelor câştigătoare
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
la concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 2014
 

 

1. Autoritatea Contractantă:

Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Solicitanţii pot fi:

Solicitanții pot fi cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene, înregistrate legal în judeţul Harghita, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Promovarea sportului de performanță care se desfăşoară sub motto-ul „Concurăm pentru sportul harghitean”,

 • Pregătirea şi participarea la competiţii în vederea obţinerii de rezultate deosebite pe plan intern şi internaţional,
 • Organizarea de evenimente sportive publice de interes naţional şi internaţional.

Sportul pentru toţi - evenimente sportive

 • organizarea de acţiuni/activităţi sportive de masă, ca o alternativă a petrecerii timpului liber şi a educaţiei pentru mişcare a întregii colectivităţi,
 • selecţia şi promovarea tinerilor cu calităţi deosebite de către cluburile de juniori,
 • organizarea de evenimente sportive de interes local, naţional şi internaţional.

Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.

5. Suma aprobată pe anul 2014: 270.000 lei.

6. Durata programului: anul 2014.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect atât pe suport hârtie la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii, nr. 5, biroul 23, în format electronic la adresa e-mail ferenczjudit@judetulharghita.ro și on-line pe site-ul http://programe.judetulharghita.ro/. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 09.04.2014 , ora 13,00.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 9 aprilie 2014, ora 15,00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii, nr. 5, biroul 208/A, persoana de contact: Ferencz Judit, telefon 207700, interior 1314, respectiv 1309 și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


 

 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 2013
 
 
1. Autoritatea Contractantă:
Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
2. Solicitanţii pot fi: cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene, înregistrate legal în judeţul Harghita, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
- Sprijinirea activităţii sportive ale unităţilor de învăţământ prin dotarea sălilor de sport și cu echipamente sportive, prin intermediul asociațiilor sportive (50% din suma alocată), - suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este 3.000 lei. Sumele rămase neutilizate cu ocazia finanțării activităților prioritare, vor fi distribuite pentru finanțarea celorlalte proiecte câștigătoare selectate de către comisia de selecție.
- Creşterea contribuţiei semnificative şi constante a sportului de performanţă la reprezentarea și sporirea prestigiului judeţului pe plan naţional şi internaţional, prin:
- Sprijinirea participării echipelor din judeţul Harghita la Campionatul Naţional divizia A, prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive, închirierea spaţiilor/ terenurilor sportive, asigurarea fondurilor pentru cheltuielile de arbitraj, asigurarea cheltuielilor de transport și a taxei de participare - suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este 30.000 lei;
- Sprijinirea participării sportivilor din județul Harghita la Campionate Internaționale, prin asigurarea cheltuielilor de transport, sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive și a taxei de participare - suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este 30.000 lei;
- Sprijinirea cluburilor, asociațiilor sportive județene în vederea organizării, participării la competiții județene prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive, închirierea spaţiilor/terenurilor sportive și asigurarea cheltuielilor taxei de participare - suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este 20.000 lei; 
- Sprijinirea participării sportivilor din judeţ la competiţii naţionale şi internaţionale prin asigurarea cheltuielilor de transport şi a taxei de participare - suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este 5.000 lei;
- Sprijinirea organizării competiţiilor sportive naţionale şi internaţionale, în judeţul Harghita, prin asigurarea fondurilor pentru chirie sală/teren sport, premii şi cazare - suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este 5.000 lei;
- Sprijinirea organizării/participării la competiţii sportive judeţene şi interjudeţene în judeţul Harghita, prin asigurarea fondurilor pentru cheltuielile de premizare, chirie sală/teren sport, cheltuieli de arbitraj - suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este 2.000 lei;
- Organizarea taberelor de pregătire (cantonament) pentru sportivii din judeţul Harghita - suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este 5.000 lei; 
· Susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive şi închirierea spaţiilor sportive necesare pregătirii lor - suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este 5.000 lei;
· Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare;
5. Suma aprobată pe anul 2013: 270.000 lei.
6. Durata programului: anul 2013.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, Biroul 23, respectiv şi în format electronic la adresa de email: ferenczjudit@hargitamegye.ro.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 16 mai 2013, orele 15,00.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare,se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, camera 208/A, persoana de contact: Ferencz Judit, telefon 207700, interior 1314 și de pe site-ul www.judetulharghita.ro
 
Program de sprijinire a sportului - 2012
2012-01-31 23:01 - 2012-12-29 23:12
 
 
  ANUNŢ DE PARTICIPARE
 
pentru concursul de proiecte de finanţare lansat în cadrul Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 2012
1. Autoritatea Contractantă:
Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, Cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
2. Solicitanţii pot fi:
cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene, înregistrate legal în judeţul Harghita, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
 Creșterea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului județului pe plan național și internațional prin:
• sprijinirea participării echipelor din județul Harghita la campionatul național, divizia A, prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive, închirierea spaţiilor/terenurilor sportive, asigurarea fondurilor pentru cheltuielile de arbitraj, asigurarea cheltuielilor de transport și a taxei de participare: suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este de 30.000 lei;
• sprijinirea participării sportivilor din județul Harghita la jocurile olimpice, respectiv paraolimpice, prin asigurarea cheltuielilor de transport, sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive și a taxei de participare: suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este de 30.000 lei;
• sprijinirea cluburilor, asociațiilor sportive județene în vederea organizării, participării la competiții județene, prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive, închirierea spaţiilor/terenurilor sportive, asigurarea cheltuielilor de arbitraj și a taxei de participare: suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este de 20.000 lei;
• sprijinirea participării sportivilor din județ la competiții naționale și internaționale prin asigurarea cheltuielilor de transport și a taxei de participare: suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este de 5.000 lei;
• sprijinirea organizării, participării la competiţii sportive naţionale şi internaţionale, în judeţul Harghita, prin asigurarea fondurilor pentru cheltuielile de arbitraj, chirie sală/teren sport, premii și cazare: suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este de 5.000 lei;
• sprijinirea organizării, participării la competiţii sportive judeţene şi interjudeţene în judeţul Harghita, prin asigurarea fondurilor pentru cheltuielile de arbitraj, premii, chirie sală/teren sport: suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este de 2.000 lei;
• organizarea taberelor de pregătire (cantonamente) pentru sportivii din județul Harghita: suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este de 5.000 lei;
• susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive şi închirierea spaţiilor sportive necesare pregătirii lor: suma maximă solicitată pentru derularea unui proiect este de 5.000 lei;
• susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.
5. Suma aprobată pentru anul 2012: 270.000 lei.
6. Durata programului: anul 2012.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, biroul 23, respectiv în format electronic la adresa de e-mail: ferenczjudit@hargitamegye.ro.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 05.03. 2012, ora 15,00.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile, care este formată din Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, poate fi procurată de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, camera 208/A, persoana de contact: Ferencz Judit, telefon 207700, interior 1308 şi 1309 și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.
 
Program de sprijinire a sportului - 2011
2011-02-07 23:02 - 2011-12-30 23:12
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 2011
 
 
1. Autoritatea Contractantă:
Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
2. Solicitanţii pot fi:
Solicitanții pot fi cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene, înregistrate legal în judeţul Harghita, care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
- Sprijinirea participării sportivilor din județ la competiții naționale, internaționale și olimpice prin asigurarea taxei de participare și a echipamentelor sportive, suma minimă solicitată pentru un proiect va fi de 5.000 lei.
- Sprijinirea organizării și participării la competiţii sportive naţionale şi internaţionale, în judeţul Harghita, prin asigurarea fondurilor pentru cheltuielile de cazare, transport şi premii, suma minimă solicitată pentru un proiect va fi 5.000 lei.
- Sprijinirea organizării și participării la competiţii sportive judeţene şi interjudeţene în judeţul Harghita, prin asigurarea fondurilor pentru cheltuielile de cazare, transport şi premii., suma minimă solicitată pentru un proiect va fi de 2000 lei.
- Organizarea taberelor de pregătire (cantonament), suma minimă solicitată pentru un proiect va fi de 5000 lei.
- Susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive şi închirierea spaţiilor sportive necesare pregătirii lor, suma minimă solicitată pentru un proiect este 5.000 lei;
- Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.
 5. Suma aprobată pe anul 2011: 250.000 lei.
6. Durata programului: anul 2011.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, Biroul 23, respectiv și în format electronic la adresa de email: ferenczjudit@hargitamegye.ro.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 16 martie 2011, orele 15,00.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, camera 208/A, persoana de contact: Ferencz Judit, telefon 207700, interior 1308 şi 1309 și de pe site-ul www.judetulharghita.ro
 
Programul de sprijinire a sportului - 2010
2010-03-11 23:03 - 2010-12-30 23:12
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a sportului din județul Harghita, pe anul 2010
 
 
1. Autoritatea Contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
2. Solicitanţii pot fi: cluburile sportive de drept privat şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene, înregistrate legal care îşi desfăşoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
3. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:
Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
 • Creșterea contribuției semnificative și constante a sportului de performanță la reprezentarea și sporirea prestigiului județului pe plan național și internațional prin:
  • Sprijinirea participării sportivilor din județ la competiții naționale, internaționale și olimpice prin asigurarea taxei de participare și a echipamentelor sportive
  • Sprijinirea organizării de competiţii sportive naţionale şi internaţionale, în judeţul Harghita, prin asigurarea fondurilor pentru cheltuielile de cazare, transport şi premii.
  • Sprijinirea organizării de competiţii sportive judeţene şi interjudeţene în judeţul Harghita, prin asigurarea fondurilor pentru cheltuielile de cazare, transport şi premii. Suma totală aprobată pentru aceste activităţi este de 50.000 lei din suma totală a programului, iar finanţarea nerambursabilă acordată pentru un proiect este între 1000-1500 lei.
  • Organizarea taberelor de pregătire (cantonament)
 • Susţinerea activităţii de performanţă la nivelul copiilor şi juniorilor prin sprijinirea achiziţionării echipamentelor sportive şi închirierea spaţiilor sportive necesare pregătirii lor.
 • Susţinerea promovării sportului de performanţă judeţean la nivel naţional şi internaţional.
 • Susţinerea promovării sportului de performanţă judeţean la nivel naţional şi internaţional. Suma aprobată pentru aceste activităţi este de 150.000 lei din valoarea totală a programului.
 • Susţinerea contribuţiei proprii pentru proiecte depuse în acest domeniu la diferite organisme de finanţare.
5. Suma aprobată pe anul 2010: 320.000 lei.
6. Durata programului: anul 2010.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, Biroul 23, respectiv și în format electronic la adresa de email: ferenczjudit@hargitamegye.ro.
Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte:14 mai 2010, orele 15,00.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, camera 208/A, persoana de contact: Ferencz Judit, telefon 207700, interior 1308 şi 1309 și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.
 
 

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«iulie, 2024»
lmmjvsd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774