Apel de proiect Harghita Business Center

SPRIJINIREA FIRMELOR MICI ȘI MIJLOCII ÎN PROMOVAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR

Anunț pentru apelul de finanțare a participării firmelor la târguri, expoziții, conferințe

 

 1. Descrierea necesității apelului

Apelul de participare la concursul ASOCIAȚIEI INTERCOMUNITARE DE DEZVOLTARE Harghita Business Center (în continuare HBC) în vederea sprijinirii participării în mod activ la evenimente profesionale naționale și internaționale (incluzând, dar nu în mod limitativ: conferințe, târguri și expoziții)

Se poate obține rambursarea cheltuielilor de participare, de deplasare și de cazare de la 500 RON până la valoarea sumei de 2.500 RON în cazul unei firme participantă la activitățile sus menționate.

 1. Scopul apelului:

În baza Hotărârii nr. 2019/1, precum și în concordanță cu dispozițiile statutare din anul 2018 HBC publică prezentul apel în vederea sprijinirii participării active la evenimente profesionale  (incluzând, dar nu în mod limitativ: conferințe, târguri și expoziții) pentru întreprinzătorii tineri (sub 45 de ani) și cu precădere începători din mediul de afaceri din județul Harghita.

Cu acest proiect HBC intenționează să impulsioneze tinerii întreprinzători mici și mijlocii (în sensul definiției din art. 3 din L. 346/2004) din județ în accesul lor pe piețele naționale/internaționale, în reprezentarea națională/internațională a produselor/serviciilor lor, implementarea serviciilor profesionale pe aria  națională și internațională, și să sprijine prezentările de produse/servicii în limbi străine în cadrul unor evenimente de proporții internaționale.

Obiectivele prezentului apel:

 1. Prezentarea/introducerea pe piață a unor porduse/servicii noi,
 2. Creșterea eficienței antreprenoriale și a competitivității firmelor
 3. Sprijin în intrarea pe piața internațională – dezvoltarea încrederii de sine profesionale
 4. Dezvoltarea de parteneriate profesionale internaționale
 1. Bugetul alocat și distribuția acestuia

3.1 Suma totală a fondurilor disponibile: 30.000 RON.

3.2 Valoare alocație financiară: 500 – 2.500 RON.

3.3 În vederea obținerii a 33,4% din suma cadru pot participa în exclusivitate întreprinderi mici și mijlocii din județul Harghita care NU au sediul în Odorheiu Secuiesc. Pentru obținerea a 33,3% din suma cadru pot participa, în mod exclusiv,  întreprinderi mici și mijlocii care își au sediul în Odorheiu-Secuiesc. Pentru obținerea restului de 33,3% din suma cadru pot participa întreprinderi mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în clădirea HBC și au un contract de incubare valabil încheiat cu HBC în momentul anunțării prezentului apel și nu au debite restante nici față de HBC și nici față de Statul Român.

 1. Participanți eligibili:
 1. IMM-uri
 2. După forma juridică:
  • operatori economici cu personalitate juridică
  • activități independente, întreprinderi individuale și familiale
 1. Activități finanțate:
  1. În cazul participării la târguri și expoziții::
   • Cheltuieli de expunere și participare
   • Deplasare
   • Cazare (hotel de cel mult 3 stele)
  2. În cazul participării la conferințe:
   • Taxă participare
   • Deplasare
   • Cazare (hotel de cel mult 3 stele)
 1. Cheltuieli neeligibile:
 1. În cazul în care entitatea solicitantă este plătitor de TVA, valoarea taxei nu poate fi decontată
 2. achiziție automobil,
 3. achiziție telefon mobil,
 4. dobândă bancară, amendă,
 5. produse accizabile (ex. alcool, țigarete).
 6. Alte cheltuieli care nu sunt în legătură cu prezentul apel.

 

 1. Perioada apelului:

Data depunere proiect: 20 mai 2019 – 30 iunie 2019, oar 13.00 sau până la epuizarea bugetului alocat aferent anului 2019.

În cadrul prezentului proiect pot fi sprijinite participări la diferite evenimente profesionale în perioada 20 mai 2019 – 31 decembrie 2019, prin decontarea cheltuielilor aferente.

HBC acceptă doar proiectele transmise online. Participarea prin prezentarea proiectelor pe hârtie nu este posibilă.

 1. Forma acordării sprijinului:

Alocație financiară nerambursabilă de maxim 100%, acordată într-o singură tranșă în regim de prefinanțare de către Asociație (ADI), cu obligativitatea decontării ulterioare.

 1. Documente necesare:

9.1 Declarație: poate fi descărcat de pe pagina web

9.2 Actul constitutiv și statutul – copie

9.3 Certificat constatator de bază cu valabilitate de cel mult 30 de zile (https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/appmanager/myONRC/signup?p=infoCert)

9.4 Extras bancar (copie)

9.5 Declarație pe propria răspundere: referitoare la lipsa restanțelor către stat și către consiliul local

9.6 Programa/invitația aferentă expoziției, târgului, conferinței

9.7 Motivarea necesității și beneficiile participării la eveniment, conform șablonului online

 

 1. Grila de evaluare: conținutul cererilor vor fi evaluate conform tabelului de mai jos. Pot fi acumulate cel mult 100 de puncte, numărul minim de puncte necesare acordării finanțării este de 60.

Criteriu

Punctaj

Observație

În funcție de locația evenimentului:

25 puncte

 

Eveniment internațional, organizat în afara țării

15 puncte

Eveniment național, organizat în țară

Participare activă/pasivă

20 puncte

 

Cu prelegere, prezentare servicii, produs

10 puncte

Fără prelegere, prezentare servicii, produs

În funcție de tipul de serviciu acordat

 

10 puncte

Producție (avizată)

7 puncte

Servicii

2 puncte

Comerț

Produs/serviciu inovativ

10 puncte

Oferă soluții inovatoare partenerilor

Forță proprie

10 puncte

Participă cu cel puțin  25% forță proprie

5 puncte

Participă cu forță proprie în valoare de 10-25%

0 puncte

Valoare forței proprie este sub 10%..

Vârsta societății

10 puncte

Are cel mult 2 ani

5 puncte

Are între 2-5 ani

3 puncte

Are mai mult de 5 ani

Vârsta administratorului

10 puncte

Sub 30 ani

5 puncte

Între 30-40 ani

0 puncte

Peste 40 ani

Este afiliatul unei rețele profesionale (asociație, hub, centru de incubare, birou de coworking etc.)

5 puncte

 

 

Vor fi luate în considerare doar solicitările depuse online. Nu sunt posibile completări ulterioare. 

Formularul pentru aplicare poate fi accesat la adresa următoare:

https://forms.gle/zKftzSo3at2Pcvco6

Vă rugăm să nu lăsați încărcarea aplicației de participare pe ultima zi a perioadei de participare!

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«iulie, 2024»
lmmjvsd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774