Program destinat familiilor

Program de sprijinire a activităţilor destinate familiilor - 2019

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita pe anul 2019

 

 

1.     Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.       Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial –organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfășoară activități destinate familiilor pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita – constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii.

3.       Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

 • sprijinirea organizării unor forumuri, întâlniri, conferinţe sau seminarii destinate familiilor din judeţ;
 • sprijinirea organizării unor evenimente pentru copiii din judeţ;
 • sprijinirea organizării unor programe bebe-mame;
 • susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități generatoare de profit.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5.Suma aprobată pe anul 2019: 70.000 lei

6.Durata programului: anul 2019.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere 16 mai 2019, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 6 mai 2019, orele 10,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: andreasalamon@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308, e-mail andreasalamon@hargitamegye.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program de sprijinire a activităţilor destinate familiilor - 2018

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita pe anul 2018

 

 

1.     Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.       Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial –organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfășoară activități destinate familiilor pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita – constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii.

3.       Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

 • sprijinirea organizării unor forumuri, întâlniri, conferinţe sau seminarii destinate familiilor din judeţ;
 • sprijinirea organizării unor evenimente pentru copiii din judeţ;
 • sprijinirea organizării unor programe bebe-mame;
 • susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități generatoare de profit.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5.Suma aprobată pe anul 2018: 60.000 lei

6.Durata programului: anul 2018.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere 6 martie 2018, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 6 martie 2018, orele 10,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: andreasalamon@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308, e-mail andreasalamon@hargitamegye.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program de sprijinire a activităţilor destinate familiilor - 2017

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita pe anul 2017

 

 

1.     Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.       Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfășoară activități destinate familiilor pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita – constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii.

3.       Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

 • sprijinirea organizării unor forumuri, întâlniri, conferinţe sau seminarii destinate familiilor din judeţ;
 • sprijinirea organizării unor evenimente pentru copii din judeţ;
 • sprijinirea organizării unor programe bebe-mame;
 • susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5.Suma aprobată pe anul 2017: 50.000 lei

6.Durata programului: anul 2017.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 19 aprilie 2017, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 19 aprilie 2017, orele 10,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: andreasalamon@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program de sprijinire a activităţilor destinate familiilor - 2016

 

ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita pe anul 2016

 

 

1.     Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.       Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfășoară activități destinate familiilor pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita – constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii.

3.       Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

 • sprijinirea organizării unor forumuri, întâlniri, conferinţe sau seminarii destinate familiilor din judeţ;
 • sprijinirea organizării unor evenimente pentru copii din judeţ;
 • sprijinirea organizării unor programe bebe-mame;
 • susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare.

5.Suma aprobată pe anul 2016: 50.000 lei

6.Durata programului: anul 2016.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 1 aprilie 2016, orele 13,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 1 aprilie 2016, orele 10,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonandrea@hargitamegye.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program de sprijinire a activităţilor destinate familiilor - 2015
05-03-2015 - 31-12-2015
 
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita pe anul 2015
 
 

1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfășoară activități destinate familiilor pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita – constituite conform legii, sau culte religioase recunoscute conform legii.

3.Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

- sprijinirea organizării unor forumuri, întâlniri, conferinţe sau seminarii destinate familiilor din judeţ;
- sprijinirea organizării unor evenimente pentru copii din judeţ;
- sprijinirea organizării unor programe bebe-mame;
- sprijinirea activităţilor de promovare a locurilor de muncă cu sprijini conexe în favoarea familiei;
- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare.

5.Suma aprobată pe anul 2015: 40.000 lei

6.Durata programului: anul 2015.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Județean Harghita sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita:
- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,
și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonandrea@hargitamegye.ro.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 9 aprilie 2015, orele 10.00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program de sprijinire a activităţilor destinate familiilor - 2014

05-03-2014 - 31-12-2014
 
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita pe anul 2014
 
 

1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfășoară activități destinate familiilor sau culte religioase – constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3.Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

- sprijinirea organizării unor forumuri, întâlniri, conferinţe sau seminarii destinate familiilor din judeţ;

- sprijinirea organizării unor evenimente pentru copii din judeţ;

- sprijinirea organizării unor programe bebe-mame;

- sprijinirea activităţilor de promovare a locurilor de muncă cu sprijini conexe în favoarea familiei;

- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare.

5.Suma aprobată pe anul 2014: 40.000 lei

6.Durata programului: anul 2014.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonandrea@judetulharghita.ro.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 7 aprilie 2014, orele 11.00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 

Program de sprijinire a activităţilor destinate familiilor - 2013

2013-04-10 23:04 - 2013-12-30 23:12
 
 
ANUNŢ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijinire a activităţilor destinate familiilor din judeţul Harghita pe anul 2013
 
 
1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii, care desfășoară activități destinate familiilor sau culte religioase – constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea în raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
3.Reglementări legale:
Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
4.Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
- sprijinirea organizării unor forumuri, întâlniri, conferinţe sau seminarii destinate familiilor din judeţ;
- sprijinirea organizării unor evenimente pentru copii din judeţ cu ocazia zilei copilului şi/sau a începerii noului an şcolar;
- sprijinirea organizării unor programe bebe-mame;
- sprijinirea activităţilor de promovare a locurilor de muncă cu sprijini conexe în favoarea familiei. (Prin promovarea locurilor de muncă cu sprijini conexe în favoarea familiei se înţelege identificarea, prezentarea şi promovarea unor practici ai angajatorilor menite sau destinate îmbunătăţirii posibilităţilor angajaţilor de a se preocupa de treburile familiei, respectiv de a nu se întrerupe definitiv preocupările familiale pe durata timpului de muncă, de exemplu: spaţii special amenajate pentru alăptarea sugarilor, servicii de supraveghere a minorilor, consiliere psihologică pentru atenuarea soluţionarea problemelor de familie cu efect asupra capacităţii de muncă, etc.)
- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare.
5.Suma aprobată pe anul 2013: 30.000 lei
6.Durata programului: anul 2013.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, Biroul 23, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonandrea@judetulharghita.ro. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 13 mai 2013, orele 15.00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice

Calendar evenimente
«iulie, 2024»
lmmjvsd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774