Program pentru pompieri voluntari

Program de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari - 2019
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 2019
 
 

1.   Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.   Solicitanţii pot fi: asociaţiile pompierilor voluntari sau persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii – constituite conform legii, care desfășoară acţiuni de prevenire, ocrotirea populației, intervenţie, servicii de urgenţă voluntare pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita

3.   Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.   Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

- sprijinirea organizării evenimentelor, programelor de prevenire, acţiunilor, concursurilor specifice organizate pentru pompierii voluntari și pentru tineri;
- sprijinirea relațiilor de cooperare națională și internațională privind organizarea unor schimburi de experiență, evenimente, cursuri de pregătire, etc. destinate pompierilor voluntari;
- sprijinirea organizării diferitelor programe legate de educația tinerilor în domeniul activităților pompierilor voluntari;
- sprijinirea achiziţionării uniformelor şi echipamentelor de protecţie pentru pompierii voluntari (sub 2.500 lei fiecare component);
- spijinirea achiziționării echipamente  de stingere a incendiilor pentru pompierii voluntari - exemplu: hidrant, motoferăstrău, cutie hidrant, furtun refulare, reducție, scări, topoare, lopeți (sub 2.500 lei fiecare component);
- sprijinirea participării pompierilor voluntari la cursurile de pregătire;
- editarea și tipărirea unor publicații, broșuri, manuale, pliante, afișe de informare și educare pentru activități de educare a populației;
- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare;

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5.   Suma aprobată pe anul 2019: 300.000 lei

6.   Durata programului: anul 2019.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 16 mai 2019, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 16 mai 2019, orele 10,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: endresalamon@hargitamegye.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile:Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Salamon Endre, tel: 0266-207700, interior 1308, email: endresalamon@hargitamegye.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 

 


Program de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari - 2018
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 2018
 
 

1.   Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.   Solicitanţii pot fi: asociaţiile pompierilor voluntari sau persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii – constituite conform legii, care desfășoară acţiuni de prevenire, ocrotirea populației, intervenţie, servicii de urgenţă voluntare pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita

3.   Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.   Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

- sprijinirea organizării evenimentelor, programelor de prevenire, acţiunilor, concursurilor specifice organizate pentru pompierii voluntari și pentru tineri;
- sprijinirea achiziţionării uniformelor şi echipamentelor de protecţie pentru pompierii voluntari (sub 2.500 lei fiecare);
-  spijinirea achiziționării echipamente  de stingere a incendiilor pentru pompierii voluntari - exemplu: hidrant, motoferăstrău, cutie hidrant, furtun refulare, reducție, scări, topoare, lopeți (sub 2.500 lei fiecare);
- sprijinirea participării pompierilor voluntari la cursurile de pregătire;
- editarea și tipărirea unor publicații, broșuri, manuale, pliante, afișe de informare și educare pentru activități de educare a populației;
- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare;

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5.   Suma aprobată pe anul 2018: 300.000 lei

6.   Durata programului: anul 2018.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 6 martie 2018, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 6 martie 2018, orele 10,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: endresalamon@hargitamegye.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile:Documentația de solicitare a finanțării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului și Formularul Ofertei Culturale, se pot procura de la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5., biroul nr. 208/A, persoana de contact: Salamon Endre, tel: 0266-207700, interior 1308, email: endresalamon@hargitamegye.ro și de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 

Raport privind activitatea serviciilor voluntare pentru situații de urgență și a asociațiilor de pompieri voluntari din județul Harghita


Program de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari - 2017
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 2017
 
 

1.   Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.   Solicitanţii pot fi: asociaţiile pompierilor voluntari sau persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii – constituite conform legii, care desfășoară acţiuni de prevenire, intervenţie, servicii de urgenţă voluntare pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3.   Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.   Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

 • sprijinirea organizării evenimentelor, acţiunilor, concursurilor organizate de către asociaţiile pompierilor voluntari și pentru tineri;
 • sprijinirea achiziţionării uniformelor şi echipamentelor de protecţie pentru pompierii voluntari (sub 2.500 lei fiecare);
 • sprijinirea participării pompierilor voluntari la cursurile de pregătire
 • susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare.
 • editarea și tipărirea unor publicații, broșuri, manuale, pliante, afișe de informare și educare pentru activități de educare a populației

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5.   Suma aprobată pe anul 2017: 200.000 lei

6.   Durata programului: anul 2017.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 19 aprilie 2017, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 19 aprilie 2017, orele 10,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonendre@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Endre, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari - 2016
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 2016
 
 

1.   Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.   Solicitanţii pot fi: asociaţiile pompierilor voluntari sau persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii – constituite conform legii, care desfășoară acţiuni de intervenţie, servicii de urgenţă voluntare pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3.   Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.   Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

 • sprijinirea organizării evenimentelor, acţiunilor, concursurilor organizate de către asociaţiile pompierilor voluntari și pentru tineri;
 • sprijinirea achiziţionării uniformelor şi echipamentelor de protecţie pentru pompierii voluntari (sub 2.500 lei fiecare);
 • sprijinirea participării pompierilor voluntari la cursurile de pregătire
 • susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare.
 • editarea și tipărirea unor publicații, broșuri, manuale, pliante, afișe de informare și educare pentru activități de educare a populației

5.   Suma aprobată pe anul 2016: 200.000 lei

6.   Durata programului: anul 2016.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 1 aprilie 2016, orele 13,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 1 aprilie 2016, orele 10,00, după cum urmează:

 • Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
 • Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
 • Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
 • Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214.

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonendre@hargitamegye.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Endre, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari - 2015
05-03-2015 - 31-12-2015
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 2015
 
 

1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Solicitanţii pot fi: asociaţiile pompierilor voluntari sau persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii – constituite conform legii, care desfășoară acţiuni de intervenţie, servicii de urgenţă voluntară pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3. Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

- sprijinirea organizării evenimentelor, acţiunilor, concursurilor organizate de către asociațiile pompierilor voluntari pentru pompierii voluntari și pentru tineri;
- sprijinirea achiziţionării uniformelor şi echipamentelor de protecţie pentru pompierii voluntari și pentru tineri;
- sprijinirea participării pompierilor voluntari la cursurile de pregătire;
- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare.

5. Suma aprobată pe anul 2015: 200.000 lei

6. Durata programului: anul 2015.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la sediul Consiliului Judeţean Harghita sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita:
- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,

și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonendre@judetulharghita.ro.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 09.04.2015, orele 10.00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Endre, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 

Program de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari - 2014

11-03-2014 - 31-12-2014
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 2014
 
 

1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2. Solicitanţii pot fi: asociaţiile pompierilor voluntari sau persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii – constituite conform legii, care desfășoară acţiuni de intervenţie, servicii de urgenţă voluntare pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.

3. Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

- sprijinirea organizării evenimentelor, acţiunilor, concursurilor organizate de către asociaţiile pompierilor voluntari;

- sprijinirea achiziţionării uniformelor şi echipamentelor de protecţie pentru pompierii voluntari (sub 2.500 lei fiecare);

- sprijinirea participării pompierilor voluntari la cursurile de pregătire

- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare.

5. Suma aprobată pe anul 2014: 200.000 lei

6. Durata programului: anul 2014.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, Biroul 23, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonendre@judetulharghita.ro. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 11 aprilie 2014, orele 11.00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare,se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Endre, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 

Program de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari - 2013

2013-04-15 23:04 - 2013-12-29 23:12
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijin al asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 2013, etapa a II-a
 
 
1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, cod fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax: 0266-207716.
2. Solicitanţii pot fi: asociaţiile pompierilor voluntari sau persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii – constituite conform legii, care desfășoară acţiuni de intervenţie, servicii de urgenţă voluntare pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
3. Reglementări legale:
Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
- sprijinirea organizării evenimentelor, acţiunilor, concursurilor organizate de către asociaţiile pompierilor voluntari;
- sprijinirea achiziţionării uniformelor şi echipamentelor de protecţie pentru pompierii voluntari (sub 1.800 lei fiecare);
- sprijinirea participării pompierilor voluntari la cursuri de pregătire;
- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare.
5. Suma aprobată pe anul 2013, etapa a II-a: 60.000 lei
6. Durata programului: anul 2013.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, Biroul 23, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonandrea@judetulharghita.ro. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 10 septembrie 2013, orele 11.00.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.
 
 
 
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de sprijin a asociaţiilor pompierilor voluntari din judeţul Harghita pe anul 2013
 
 
1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prinConsiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
2. Solicitanţii pot fi: asociaţiile pompierilor voluntari sau persoane juridice fără scop patrimonial – organizaţii, asociaţii ori fundaţii – constituite conform legii, care desfășoară acţiuni de intervenţie, servicii de urgenţă voluntare pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
3. Reglementări legale:
Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
- sprijinirea organizării evenimentelor, acţiunilor, concursurilor organizate de către asociaţiile pompierilor voluntari;
- sprijinirea achiziţionării uniformelor şi echipamentelor de protecţie pentru pompierii voluntari (sub 1.800 lei fiecare);
- sprijinirea participării pompierilor voluntari la cursuri de pregătire;
- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse la diferite organisme de finanțare.
5. Suma aprobată pe anul 2013: 40.000 lei
6. Durata programului: anul 2013.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, Biroul 23, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonandrea@judetulharghita.ro. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 21 mai 2013, orele 15.00.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare,se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.
 

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«iulie, 2024»
lmmjvsd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774