Program turistic

Program turistic - 2019
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2019
 
 

1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.  Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului - constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea finanţată pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte religioase recunoscute, conform legii.

3. Reglementări legale:
Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
Activităţile finanţate prin acest program sunt:
– sprijinirea înființării/extinderii, amenajării, reabilitării și promovării obiectivelor turistice cu acele cheltuieli eligibile care sunt prevăzute în program, cu scopul dezvoltării turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional:

– parcuri tematice turistice cu activități de petrecere activă a timpului liber,
– trasee de cicloturism,
– trasee turistice și trasee turistice de pelerinaj,
– izvoare şi băi de apă minerală;

– sprijinirea elaborării pachetelor de programe și destinații turistice privind județul Harghita și promovarea acestora;
– sprijinirea organizării cursurilor și caravanelor privind activități de informare și operare turistică pentru personalul birourilor de informare turistică, a ghizilor atestați, turoperatorilor, ONG-urilor responsabile în domeniul turismului, cazărilor și unităților de alimentație publică;
– sprijinirea organizării cursurilor de formare a managerilor de destinații turistice;
– sprijinirea activităților legate de extinderea conținutului aplicației Visit Harghita și promovarea acestuia;
– sprijinirea activităților legate de extinderea bazei de date a valorilor patrimoniului natural al județului Harghita;
– susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanțare.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5. Suma aprobată pe anul 2019: 100.000 lei

6. Durata programului: anul 2019.

7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 16 mai 2019, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 16 mai 2019, orele 10,00, după cum urmează:
- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul:  http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: andreasalamon@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 e-mail: andreasalamon@judetulharghita.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 

 


Program turistic - 2018
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2018
 
 

1.     Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.   Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului - constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea finanţată pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte religioase recunoscute, conform legii.

3.     Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.     Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Activităţile finanţate prin acest program sunt:

-          sprijinirea înființării/extinderii, amenajării, reabilitării și promovării obiectivelor turistice cu acele cheltuieli eligibile care sunt prevăzute în program, cu scopul dezvoltării turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional:

-       parcuri tematice turistice cu activități de petrecere activă a timpului liber,

-       trasee de cicloturism,

-       trasee turistice și trasee turistice de pelerinaj,

-       izvoare şi băi de apă minerală;

-          sprijinirea elaborării pachetelor de programe și destinații turistice privind județul Harghita și promovarea acestora;

-          sprijinirea organizării cursurilor și caravanelor privind activități de informare și operare turistică pentru personalul birourilor de informare turistică, a ghizilor atestați, turoperatorilor, ONG-urilor responsabile în domeniul turismului, cazărilor și unităților de alimentație publică;

-          sprijinirea organizării cursurilor de formare a managerilor de destinații turistice;

-          susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanțare.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5.     Suma aprobată pe anul 2018: 100.000 lei

6.     Durata programului: anul 2018.

7.   Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 6 martie 2018, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 6 martie 2018, orele 10,00, după cum urmează:
- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul:  http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: andreasalamon@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 e-mail: andreasalamon@judetulharghita.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program turistic - 2017
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2017
 
 

1.     Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.   Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului - constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea finanţată pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte religioase recunoscute, conform legii.

3.     Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.     Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Activităţile finanţate prin acest program sunt:

-          sprijinirea înființării/extinderii, amenajării, reabilitării și promovării obiectivelor turistice cu acele cheltuieli eligibile care sunt prevăzute în program, cu scopul dezvoltării turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional:

-       parcuri tematice turistice cu activități de petrecere activă a timpului liber,

-       trasee de cicloturism,

-       trasee turistice și trasee turistice de pelerinaj,

-       izvoare şi băi de apă minerală;

-          sprijinirea elaborării pachetelor de programe și destinații turistice privind județul Harghita și promovarea acestora;

-          sprijinirea organizării cursurilor și caravanelor privind activități de informare și operare turistică pentru personalul birourilor de informare turistică, a ghizilor atestați, turoperatorilor, ONG-urilor responsabile în domeniul turismului, cazărilor și unităților de alimentație publică;

-          sprijinirea organizării cursurilor de formare a managerilor de destinații turistice;

-          sprijinirea organizării întâlnirilor turistice internaționale, naționale pentru păstrarea şi conştientizarea valorilor naturale şi istorice;

-          susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanțare.

Finanţările nerambursabile NU pot fi utilizate pentru activităţi generatoare de profit.

5.     Suma aprobată pe anul 2017: 100.000 lei

6.     Durata programului: anul 2017.

7.   Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 19 aprilie 2017, orele 12,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 19 aprilie 2017, orele 10,00, după cum urmează:
- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 12;
- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,

Propunerile de proiecte se depun și on-line pe linkul:  http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: andreasalamon@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 e-mail: andreasalamon@judetulharghita.ro şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program turistic - 2016
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2016
 
 

1.     Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.     Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului - constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea finanţată pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte religioase recunoscute, conform legii.

3.     Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.     Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Activităţile finanţate prin acest program sunt:
- sprijinirea înființării/extinderii, amenajării, reabilitării și promovării obiectivelor turistice cu acele cheltuieli eligibile care sunt prevăzute în program, cu scopul dezvoltării turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional
- parcuri tematice turistice cu activități de petrecere activă a timpului liber,
- trasee de cicloturism,
- trasee turistice și trasee turistice de pelerinaj
- izvoare şi băi de apă minerală;
- sprijinirea elaborării pachetelor de programe și destinații turistice privind județul Harghita și promovarea acestora;
- sprijinirea organizării cursurilor și caravanelor privind activități de informare și operare turistică pentru personalul birourilor de informare turistică, a ghizilor atestați, turoperatorilor, ONG-urilor responsabile în domeniul turismului, cazărilor și unităților de alimentație publică;
- sprijinirea organizării cursurilor de formare a managerilor de destinații turistice;
- sprijinirea organizării întâlnirilor turistice internaționale, naționale pentru păstrarea şi conştientizarea valorilor naturale şi istorice;
- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități generatoare de profit (de ex. amenajarea, reabilitarea a unităților de primire a turiștilor, pensiunilor, etc.).

5.     Suma aprobată pe anul 2016: 100.000 lei

6.     Durata programului: anul 2016.

7.   Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la Registratura Consiliului Județean Harghita, data limită de depunere, 1 aprilie 2016, orele 13,00, sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita cu data limită de depunere 1 aprilie 2016, orele 10,00, după cum urmează:
- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,
și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonandrea@judetulharghita.ro.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program turistic - 2015
05-03-2015 - 31-12-2015
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2015
 
 

1.     Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.     Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului - constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea finanţată pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte religioase recunoscute, conform legii.

3.     Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.     Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Activităţile finanţate prin acest program sunt:
- sprijinirea înființării/extinderii, amenajării, reabilitării și promovării obiectivelor turistice cu acele cheltuieli eligibile care sunt prevăzute în program, cu scopul dezvoltării turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional
- parcuri tematice turistice cu activități de petrecere activă a timpului liber,
- trasee de cicloturism,
- trasee turistice,
- izvoare şi băi de apă minerală;
- sprijinirea organizării cursurilor și caravanelor privind activități de informare și operare turistică pentru personalul birourilor de informare turistică, a ghizilor atestați, turoperatorilor, ONG-urilor responsabile în domeniul turismului, cazărilor și unităților de alimentație publică;
- sprijinirea organizării cursurilor de formare a managerilor de destinații turistice;
- sprijinirea organizării întâlnirilor turistice internaționale, naționale pentru păstrarea şi conştientizarea valorilor naturale şi istorice;
- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități generatoare de profit.

5.     Suma aprobată pe anul 2015: 100.000 lei

6.     Durata programului: anul 2015.

7.   Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Județean Harghita sau la birourile teritoriale ale Consiliului Judeţean Harghita:
- Cristuru Secuiesc, Piața Libertății nr. 55;
- Gheorgheni, Piața Libertății nr. 15;
- Odorheiu Secuiesc, str. 1 decembrie 1918, nr. 9;
- Toplița, B-dul Nicolae Balcescu, nr.14 (Sediul Primăriei), etaj II, camera 214,
și on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonandrea@judetulharghita.ro.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 9 aprilie 2015, orele 10.00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


Program turistic - 2014
14-03-2014 - 31-12-2014
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2014
 
 

1.     Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.

2.     Solicitanţii pot fi: persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului - constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea finanţată pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte religioase recunoscute, conform legii.

3.     Reglementări legale:

Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.

4.     Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:

Sprijinirea turismului județean prin:

-         înființarea/extinderea, amenajarea și reabilitarea parcurilor tematice (70% din suma alocată), traseelor de cicloturism (30% din suma alocată) în scopul dezvoltării turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional, respectiv susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanțare, dacă aceste proiecte nu au ca obiect activități generatoare de profit (de ex. amenajarea, reabilitarea a unităților de primire a turiștilor, pensiunilor, etc.).

5.     Suma aprobată pe anul 2014: 100.000 lei

6.     Durata programului: anul 2014.

7.   Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:

Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, on-line pe linkul: http://judetulharghita.ro:8090/?lang=ro, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonandrea@hargitamegye.ro.

Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 16 aprilie 2014, orele 11.00.

8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 


 

Program turistic - 2013
2013-04-23 23:04 - 2013-12-30 23:12
 
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2013
 
 
1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului - constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea finanţată pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte religioase recunoscute, conform legii.
3. Reglementări legale:
Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
Sprijinirea turismului județean prin:
- înființarea/extinderea, amenajarea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice în scopul dezvoltării turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional
- trasee de cicloturism
- campinguri
- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanțare.
5. Suma aprobată pe anul 2013: 150.000 lei
6. Durata programului: anul 2013.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonandrea@judetulharghita.ro. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 30 mai 2013, orele 15.00.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.  

 

Program turistic - 2012
2012-02-06 23:02 - 2012-12-29 23:12
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2012
 
 
1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului - constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea finanţată pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte religioase recunoscute, conform legii.
3. Reglementări legale:
Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
Sprijinirea turismului județean prin:
- înființarea/extinderea, amenajarea, reabilitarea și promovarea obiectivelor turistice în scopul dezvoltării turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional
• izvoare şi băi de apă minerală
• pârtii de schi
• trasee turistice, trasee alpine
• atracţii turistice extreme
- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanțare.
5. Suma aprobată pe anul 2012: 200.000 lei
6. Durata programului: anul 2012.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, Biroul 23, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonandrea@judetulharghita.roData limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 12 martie 2012, orele 15.00.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr. 5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.  
 
Program turistic - 2011
2011-02-07 23:02 - 2011-12-30 23:12
 
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului anual de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2011
 
 
1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prinConsiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului - constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea finanţată pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita, sau culte religioase recunoscute, conform legii.
3. Reglementări legale:
Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
Sprijinirea turismului județean prin:
-  înființarea/extinderea, amenajarea și promovarea obiectivelor turistice în scopul dezvoltării turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional
· izvoare şi băi de apă minerală
· pârtii de schi
· trasee turistice, trasee alpine
· atracţii turistice extreme
- susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanțare.
5. Suma aprobată pe anul 2011: 250.000 lei
6. Durata programului: anul 2011.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, Biroul 23, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonandrea@hargitamegye.ro. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 16 martie 2011, orele 15.00.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare,se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.  
 
Programul de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism - 2010
2010-03-11 23:03 - 2010-12-30 23:12
ANUNȚ DE PARTICIPARE
pentru concursul de proiecte organizat în cadrul
Programului de colaborare a Consiliului Judeţean Harghita cu asociaţiile şi fundaţiile cu activitate de turism din județul Harghita, pe anul 2010
 
 
 
1. Autoritate contractantă: Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, Cod Fiscal 4245763, tel. 0266-207700, fax 0266-207716.
2. Solicitanţii pot fi: persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii, fundaţii ori organizaţii cu activitate în domeniul turismului - constituite conform legii, care îşi desfăşoară activitatea finanţată pe raza administrativ-teritorială a judeţului Harghita.
3. Reglementări legale:
Legea nr. 350/2005, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.
4. Se acordă finanţare nerambursabilă pentru:
Sprijinirea turismului județean prin:
  • formarea cluster-urilor regionale și județene prin promovarea cooperării între diferitele unități turistice,
  • sprijinirea actiunilor de marketing şi promovarea valorilor turistice în vederea dezvoltării sustenabile a acestora la nivel regional,
  • înființarea/extinderea, amenajarea și promovarea obiectivelor turistice - inclusiv izvoarele de apă minerală - în scopul dezvoltării turismului la nivel local și dezvoltării durabile a turismului regional,
  • susținerea contribuției proprii pentru proiecte depuse în domeniul turismului la diferite organisme de finanțare.
5. Suma aprobată pe anul 2010: 200.000 lei
6. Durata programului: anul 2010.
7. Locul și data limită de depunere a propunerilor de proiecte:
Solicitantul va depune propunerea de proiect la registratura Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea Ciuc, cod poștal 530140, Piața Libertăţii nr. 5, Biroul 23, respectiv şi sub formă electronică la adresa de e-mail: salamonandrea@hargitamegye.ro. Data limită pentru depunerea propunerilor de proiecte: 15 aprilie 2010, orele 15.00.
8. Solicitarea finanţării nerambursabile: Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile constând în Ghidul solicitantului şi Cererea de finanţare, se pot procura de la sediul Consiliului Judeţean Harghita, Miercurea-Ciuc, Piața Libertăţii nr.5, camera 208/A, persoana de contact: Salamon Andrea, telefon 207700, interior 1308 şi de pe site-ul www.judetulharghita.ro.

 
 

 

POSTURI VACANTE
Pagini tematice
Calendar evenimente
«iulie, 2024»
lmmjvsd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

FACEBOOK

Proiecte

 

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

 

DAUNE CAUZATE DE ANIMALE SĂLBATICE

Urgenţe

Număr unic pentru apeluri de urgenţe:

112

Serviciul permanent de deszăpezire al drumurilor judeţene asigurat de Consiliul Judeţean Harghita:

0266 207 774