Consiliul Judeţean Harghita
sâmbătă, 20 iulie 2024 01:07:56
Consiliul Judeţean Harghita

Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita

Lista Dispozițiilor emise în anul 2020

 

Dispozția președintelui nr. 669/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean Harghita pe perioada stării de alertă;

Dispozția președintelui nr. 524/2020 privind rectificarea art. III. al Dispoziției nr. 503/2020 cu privire la modificarea Dispoziției nr. 457/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean Harghita

Dispozția președintelui nr. 503/2020 cu privire la modificarea Dispoziției nr. 457/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al Consiliului Județean Harghita

Dispozția președintelui nr. 457/2020 privind stabilirea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției cu COVID-19 în cadrul colectivului de lucru al consiliului Județean Harghita;

Dispoziția președintelui nr. 538/2019 constituirea Comisiei paritare în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita

Dispoziția președintelui nr. 503/2019 privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul 2019, aferente serviciilor de copiere și multiplicare acte solicitate conform prevederilor Legii nr. 544/2001;

Dispoziția președintelui nr. 485/2019 privind modificarea Anexei nr. 1 a Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1442/2010, privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor de serviciu construite pentru medici şi aprobarea criteriilor de repartizare;

Dispoziția președintelui nr. 1409/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 938/2018 privind aprobarea Codului de conduită a persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județului Harghita;

Dispoziția președintelui nr. 719/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului de Psihiatrie Tulgheş din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 386/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita; 

Dispoziția președintelui nr. 301/2018 privind aprobarea nivelului taxelor județene pentru anul 2018, aferente serviciilor de copiere și multiplicare acte solicitate conform prevederilor Legii nr. 544/2001; 

Dispoziția președintelui nr. 1787/2017 privind modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziție nr. 1393/2011 a președintelui Consiliul Județean Harghita, privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară aș aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția președintelui nr. 1406/2017 privind modificarea și completarea Anexei  nr. 1 a Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1236/2011 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor de serviciu și de intervenției aflate în proprietatea județului Harghita și în administrarea Consiliului Județean Harghita

Dispoziția președintelui nr. 1368/2017  privind aprobarea Metodologiei de finanțare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor proprii ale Consiliului Județean Harghita, privind acordarea de finanțări nerambursabile pe baza Legii nr. 350/20085, ale Legii nr. 69/2000, respectiv privind acordarea de finanțare nerambursabile pe baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 51/1998; 

Dispoziția președintelui nr. 693/2017 privind aprobarea formei definitive a Strategiei anuale de achiziție publică și al Programului anul al achizițiilor publice pe anul 2017 al Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția președintelui nr. 589/2017 privind aprobarea Regulamentului de utilizare a echipamentelor, sistemelor informatice și de comunicații din cadrul Consiliului Județean Harghita;

Dispoziția președintelui nr. 586/2017 privind constituirea Comisiei de avizare a documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a acesteia;

Dispoziția președintelui nr. 579/2017 privind modificarea Anexei nr. 1 a Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1442/2010, privind constituirea Comisiei de repartizare a locuințelor de serviciu construite pentru medici și aprobarea criteriilor de repartizare, cu modificările și completările ulterioare;

Dispoziţia preşedintelui nr. 110/2016 privind modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziție nr. 1393/2011 a președintelui Consiliul Județean Harghita, privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară aș aparatului de specialitate al Consiliului Județean Harghita; 

DISPOZIŢIA Nr. 57/2015 privind înființarea unor grupuri consultative pe diferite domenii de activitate.

Dispoziţia preşedintelui nr. 1424/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spialele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita

DISPOZIŢIA Nr. 1231/2014 privind modificarea Anexei nr. 1 a Dispoziției nr. 1442/2010 privind constituirea Comisiei de repartizare a locuinţelor de serviciu construite pentru medici şi aprobarea criteriilor de repartizare.

Dispoziţia preşedintelui nr. 731/2014 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Judeţean Harghita

Dispoziția Nr. 472/2014 privind modificarea Dispoziţiei preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr.1413/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita, cu modificările şi completările ulterioare

Dispoziția Nr. 176/2014 privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1413/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita, cu modificările ulterioare;

Dispoziția Nr. 1341/2013 privind modificarea Dispoziției președintelui Consiliului Județean Harghita nr. 1413/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Consiliului Județean Harghita, cu modificările ulterioare

DISPOZIŢIA Nr. 709/2013 privind modificarea Dispoziţiei nr. 1413/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita

Dispoziţia preşedintelui nr. 888/2012 privind convocarea şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Harghita

Dispoziţia preşedintelui nr. 311/2012 privind aprobarea Metodologiei de finanţare a cheltuielilor ce pot fi efectuate în cadrul programelor proprii ale Consiliului Judeţean Harghita privind acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor Legii nr. 350/2005, respectiv acordarea de finanţări nerambursabile pe baza prevederilor O.G. nr. 51/1998

Dispoziţia preşedintelui nr. 304/2012 privind aprobarea intrucţiunilor proprii nr. 13/2012 cu privire la stabilirea procedurii instruirii lucrătorilor din cadrul Consiliului Judeţean Harghita în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

Dispoziţia preşedintelui nr. 1413/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spialele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita, Bibliografie

Metodologie de lucru a activităţii Compartimentelor de relaţii publice în zonele Ciuc, Odor Cheiu Secuiesc, Gheorgheni, Topliţa, Cristuru Secuiesc