Menedzsment vezérigazgatóság

Menedzsment vezérigazgatóság

 

1. Vezérigazgató: Szőcs-Mátyás István

Tel.: 0266-207 700, 1312-es mellék

Fax: 0266-207703

E-mail: szocsistvan@hargitamegye.ro

 

2. Vezérigazgató-helyettes: Kinda Jolán

Tel.: 0266-207 700, 1113 -es mellék

Fax: 0266-207703

E-mail: kindajolan@hargitamegye.ro

 

3. Vezérigazgató-helyettes: Kiss Tímea Gabriella

Tel.: 0266-207 700,1101 -es mellék

Fax: 0266-207703

E-mail: kisstimea@hargitamegye.ro

 

A menedzsment vezérigazgatóság magába foglalja a nemzetközi  kapcsolatok, informatikai menedzsment, saját kiadványokért felelős részleg, arculati elemekért felelős részleg, humánerőforrás, személyzetfejlesztés és képzés részleg , menedzsment és iktatás  teljesítmény menedzsment, rendezvények szervezéséért és programok lebonyolításáért felelős részleg, belső szabályozási részleg és sajtó kapcsolatok irodáját.

 

A menedzsment vezérigazgatóság fő feladatköre

A menedzsment vezérigazgatóság feladatai közé tartozik a megyei tanács sajtókapcsolatainak ápolása, az intézményen belüli kommunikáció biztosítása, események szervezése és lebonyolítása, a nemzetközi kapcsolatok ápolása és nem utolsósorban a humán erőforrással kapcsolatos ügyek kezelése. A menedzsment igazgatóság közvetlenül a megyeitanács-elnöknek van alárendelve, és szerepet vállal minden olyan eseményben és tevékenységben, amelyet a megyei tanács elnöke javasol, lehetővé téve ezek megszervezését, valamint teljesít minden egyéb feladatot, amelyet a megyeitanács-elnök szab ki rá.

 

A nemzetközi kapcsolatok részleg:

 • megszervezi Hargita Megye Tanácsa képviselőinek külföldi kiszállásait, valamint a külföldi vonatkozású rendezvényeket, tevékenységeket, és biztosítja azok zavartalanságát;
 • együttműködik a Európai Unió szervezeteivel az európai fórumok döntéseinek és állásfoglalásainak megszerzése érdekében;
 • közreműködik a külföldi partnerségi kapcsolatok kialakításában és fenntartásában;
 • részt vesz a külföldi partnerekkel együttműködésben futtatott nemzetközi projektek kivitelezésében.

 

A sajtó kapcsolatok részleg:

 • követi a mass-médiában különböző csatornáin megjelenő, a közigazgatás tevékenységére vonatkozó híreket, információkat;
 • biztosítja a közvélemény informálását a megyei tanács tevékenységéről és a megyei tanács szervezésében létrejött közérdekű akciókról;
 • fenntartja és ápolja a médiával való kapcsolatot;
 • tevékenységi területének eszközeivel hozzájárul Hargita Megye Tanácsa közismertségének növeléséhez és a külső környezettel, lakosokkal való jó kapcsolat fenntartásához.

 

Az informatikai menedzsment részleg:

 • biztosítja a megye és a megyei tanács imázsának promoválását a megyei tanács honlapjának, aloldalainak létrehozásával és folyamatos frissítésével és fejlesztésével;
 • irányítja a személyzet képzését és fejlesztését az informatikai technológia és adatkommunikáció területén.

 

A rendezvények szervezéséért és programok lebonyolításáért felelős részleg:

 • saját események, fogadások kezdeményezése és szervezése;
 • a belföldi és külföldi látogatások szervezése, követése együttműködve a nemzetközi kapcsolatok és a sajtó részlegekkel;
 • az intézményen belüli és más intézményekkel való kommunikáció lebonyolítása;
 • a Megyeháza Galéria tevékenységének koordinálása, kiállítások szervezése Hargita Megye Tanácsánál.
 • Hargita Megye Tanácsa saját apparátusa által szervezett események követése, koordinálása;
 • a Hargita Megye Tanácsa alárendelt intézményei által szervezett események, rendezvények követése, koordinálása;
 • a Hargita Megye Tanácsa által támogatott, társszervezett rendezvények követése, koordinálása;
 • a  közösségek közötti fejlesztési társulások, egyesületek, alapítványok rendezvényeinek követése, koordinálása;
 • a protokollajándékok beszerzése, előkészítése rendezvényeken, eseményeken való átadásra;
 • díjazások szervezése a megye társadalmi, gazdasági életében, közigazgatási, tudományos, irodalmi, művészeti, közoktatási, sport-, ifjúsági, közművelődési és egyéb szakmai területen szerzett kimagasló érdemek elismerésére;
 • a nyomdai szolgáltatások közbeszerzésének lebonyolítása, a nyomdai termékek, szolgáltatások megrendelése, kifizetése. 

 

Az arculati elemekért felelős részleg:

 • a megyei tanács tevékenységét bemutató kiadványok beszerzésének és az intézmény arculata folyamatos építésének biztosítása a közvélemény és Hargita megye lakossága, illetve a megyébe látogató hivatalos személyek, vendégek számára;
 • Hargita Megye Tanácsa arculati elemeinek megfelelő alkalmazása, követése és ellenőrzése az Arculati kézikönyv szerint a saját apparátus, az alárendelt intézmények, a közösségi közötti fejlesztési társulások, egyesületek, alapítványok által készített nyomtatásra kerülő anyagokon – plakát, szórólap, brossúra, mappák, névjegykártyák, beszámolók, banner-ek, ppt, weboldal, meghívók, oklevelek, emléklapok, könyvek esetében –, valamint a HMT által támogatott és társszervezett rendezvények anyagain;
 • erős, egységes arculat, egy megbízható imázs kialakítása Hargita Megye Tanácsa és alárendelt intézményei számára.

 

A humánerőforrás részleg:

 • nyilvántartja és kezeli Hargita Megye Tanácsának személyzeti ügyeit;
 • követi a megyei tanácsnál dolgozók bérezési, szabadságolási, előrelépési helyzetét;
 • nyilvántartja az alkalmazottak szakmai dokumentációját, elvégzi a törvény által előírt papírmunkát;
 • gondoskodik az alkalmazottak jólétéről.

 

Az iktatás  teljesítmény menedzsment részleg:

 • biztosítja az intézmény levelezésének átvételét, szortírozását és elosztását;
 • biztosítja a különböző úton (posta, gyorsposta, fax, e-mail) érkező akták beiktatását;
 • biztosítja az intézmény levelezésének feladását, postázását.

 

A személyzetfejlesztés és képzés részleg

 • a képzési terv és igények felmérése
 • képzések nyilvántartása
 • képzések közbeszerzése

 

A belső szabályozási részleg

 • menedzsment kontrollrendszer szabályozása
 • belső szabályozási rendszer kialakítása és működtetése
 • az  intézmény  valamennyi  tevékenysége  és  célja  összhangban  legyen  a szabályszerűséggel, szabályozottsággal
 • felelős a belső irányítási ellenőrzési rendszer végrehajtására vonatkozó éves program kidolgozásáért és naprakésszé tételéért, figyelembe véve a végrehajtáshoz szükséges intézkedések célkitűzéseit, intézkedéseit, feladatait, határidejét és egyéb elemeit;

 

A saját kiadványokért felelős részleg

 • felelős a Hargita Megyei Önkormányzat saját újságának és más brosúráinak, szórólapjainak, tájékoztató anyagainak, eseménynaptárának, leveleinek stb. közzétételéért;
 • az igényfelmérések és az új kiadványszabványok követése
 • sajtótájékoztatókat szervez, részt vesz ezeken a konferenciákon, szükség esetén sajtóközleményeket ad ki;
 

 

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2024, június»
hkscpsv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774