Közérdekű hirdetések

HIRDETÉS

HARGITA MEGYE TANÁCSA, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám alatti székhellyel, értesíti az érdekelteket, hogy a Hargita Megye Hulladékgazdálkodási stratégiai Tervének bemutatott változatára és a tervre készült környezeti jelentés ismertetésére, nyilvános meghallgatást szervez on –line a 2021. május 10. –én, 1500 órai kezdettel.

A környezeti jelentés és a Hargita Megye Hulladék Gazdálkodási stratégiai Terve elérhető a következő honlapokon:

A Hargita Megyei Környezetvédelem honlapja:apmhr.anpm.ro/Reglementari/Avizul de mediu/ Documentatii procedura SEA şi EA

A Hargita Megye Tanácsa honlapja: http://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/kozerdeku-informaciok/kozerdeku-hirdetesek.html

 

Hargita Megye Hulladékgazdálkodási Terve

Környezetvédelmi jelentés Hargita Megye Hulladékgazdálkodási Tervéhez

 

Az érdekeltek észrevételeiket, az észrevételező azonosítási adatainak feltüntetésével benyújthatják írásban a fent említett hatóságokhoz, 2021. május 7.-ig.

Ugyanakkor, az online meghallgatásra is az alábbi elérhetőségeken lehet előjelentkezni, ugyanazon dátumig.

Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség: Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro

Hargita Megye Tanácsa: Fax: 0266-207703,  e-mail: info@hargitamegye.ro


HIRDETÉS

 

Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadságtér, 5 szám alatti székhellyel, értesíti az érdekelteket, hogy Hargita Megye hulladék gazdálkodási tervének tervezete valamint az erre vonatkozó környezeti jelentés elkészült, melyek tanulmányozhatóak a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség honlapján apmhr.anpm.ro/Reglementări/Avizul de mediu/Documentații procedura SEA și EA.

 valamint Hargita Megye Tanácsa honlapján   http://judetulharghita.ro/consiliul-judetean-harghita/informatii-publice/anunturi-publice.html

Az érdekeltek észrevételeiket, az észrevételező azonosítási adatainak feltüntetésével benyújthatják a Hargita Megye Tanácsa e-mail címére: zolyalaszlo@hargitamegye.ro valamint a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség e-mail címére: office@apmhr.anpm.ro , 2020 december  14. ig.

 

Hargita megye hulladékgazdálkodási terve 2019-2025

Környezetvédelmi jelentés Hargita megye hulladékgazdálkodási tervéhez 2019-2025

 


 

HIRDETÉS

 

Hargita Megye Tanácsa értesíti az érdekelteket, hogy a Hargita megye hulladékgazdálkodási terve 2019-2025 bemutatott változatára környezetvédelmi véleményezést kérelmezett.

Az érdekeltek az említett terv környezeti hatásaival kapcsolatos észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével megtehetik naponta : hétfő-csütörtök 0800 - 1630, péntek 0800-1400  óra között, a Hargita megyei Környezetvédelmi Ügynökségnél (Csíkszereda, Márton Áron utca, 43 szám).

Hargita megye hulladékgazdálkodási terve 2019-2025

 


Hirdetés

 

  HARGITA MEGYE TANÁCSA,, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám alatti székhellyel, értesíti az érintett nyílvánosságot,, hogy Hargita megye, Csíkszereda, Dr. Dénes László utca, 2 szám alatt megvalósítandó A DJ 137 megyei út feljavítása Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között a km 0+000 – 21+209 szakaszon című tervre, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2019 február 19-én döntéstervezetet hozott  (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

  A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, hétfőn-csütörtökön 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00 – 14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

         Az érintettek észrevételeiket, a környezetvédelmi leszabályozás alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám .( Fax :0266- 310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro )


Hírdetés

 

HARGITA MEGYE TANÁCSA, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az A DJ 137 megyei út feljavítása Székelyudvarhely és Székelykeresztúr között a km 0+000 – 21+209 szakaszoncímű tervét, mely Hargita megyében, Székelyudvarhely municipium, Székelykeresztúr város, Felsőboldogfalva, Bögöz és Nagygalambfalva községek területén helyezkedik el, benyújtotta a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,00-16,00 óra között valamint pénteken 8,00-14,00 óra között (0266-310041, office@apmhr.anpm.ro) az engedélyezési eljárás alatt.

 


Hirdetés

  HARGITA MEGYE TANÁCSA,, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám alatti székhellyel, értesíti az érintett nyílvánosságot,, hogy Hargita megye, Csíkszereda, Dr. Dénes László utca, 2 szám alatt megvalósítandó „Mentőhelikopter- leszálló építése a Csíkszeredai Megyei Sűrgösségi Korház mellett” tervét, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2018 december 11-én döntéstervezetet hozott  (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

  A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, hétfőn-csütörtökön 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00 – 14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

         Az érintettek észrevételeiket, a környezetvédelmi leszabályozás alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám .( Fax :0266- 310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro )


Hirdetés

Hargita Megye ÖNKORMÁNYZATA, értesíti az érintett nyílvánosságot, hogy a „Mentőhelikopter- leszálló építése a Csíkszeredai Megyei Sűrgösségi Korház mellett” című tervét, Csíkszereda, Dénes László utca 2 szám alatt, benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,00-16,00 óra között.

         Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.( Fax :0266- 310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro )


Hirdetés

 

HARGITA MEGYE TANÁCSA, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám alatti székhellyel, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva, Csíkszenttamás, Csíkszentdomokos községek és Balánbánya város kül és belterületén a 125-ös megyei út feljavításatervét, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2018 november 13-án döntéstervezetet hozott  (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, hétfőn-csütörtökön 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00 – 14,00 óra között,  valamint a www.apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.
Fax: 0266-310041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro

 


Hírdetés

 

HARGITA MEGYE TANÁCSA, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az „128-os megyei út feljavítása” című tervet, GyergyóDitró és Borszék  területein benyújtotta a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,00-16,00 óra között valamint pénteken 8,00-14,00 óra között (0266-310041, office@apmhr.anpm.ro) az engedélyezési eljárás alatt.

 


 

HIRDETÉS

HARITA MEGYE TANÁCSA értesíti az érdekelteket, hogy a hivatal előterében (a bejárat jobb oldalán levő hirdetőtábla) valamint az alábbi linken, közszemlére bocsájtotta  a MEGYEI SÜRGŐSSÉGI KORHÁZ ÖVEZETÉT RENDEZŐ TERV előzetes változatát.

Az érdekeltek az említett tervel kapcsolatos észrevételeiket írásban, az észrevételező adatainak feltüntetésével, tehetik meg napota: hétfő-csütörtök 0800 - 1630, péntek 0800-1400  óra között, a 338-as irodában vagy a suvegeva@hargitamegye.ro e-mail címen.

 

Közigazgatási dokumentumok

Övezeti rendezési terv - Műszaki leírás

Övezeti rendezési terv - Helyszínrajz

Övezeti rendezési terv - Jelenlegi állapot

Övezeti rendezési terv - Urbanisztikai szabályozás

Övezeti rendezési terv - Közművesítés jelenleg

Övezeti rendezési terv - Javasolt közművesítés

 

Észrevételek benyújtásának határideje: 2018.10.15.

 

Az észrevételeket összegző dokumentum közlésének határideje: 2018.10.25.


 

Hirdetés

 

HARGITA MEGYE TANÁCSA, a POD – PROIECT S.R.L, által képviselve, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 sz, Hargita megye székhellyel, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a „A DJ 123 megyei út feljavítása a 7+000 – 21+500 km és 7+900 – 7+940 km között, 4 áteresz feljavítása, melyeket a 2016 június 7 – július 4 közötti árvizek megrongáltak (DALI + PAC + PT készítése)” című tervet, mely Hargita megyében, Csíkszentmárton és Csíkszentgyörgy községek bel- és külterületein   helyezkedik el, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása nyomán 2018 március 20-án döntéstervezetet hozott (nem szükséges környezeti hatásvizsgálat) .

A döntés tervezete, valamint az ez alapját képező információk a nyilvánosság számára hozzáférhetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,00-16,00 óra között (hétfőtől csütörtökig), 8,00-14,00 óra között pénteken, valamint a www.apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket írásban a hirdetés megjelentétől számított 5 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez. (Fax : 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro)

 


Hírdetés

 

HARGITA MEGYE TANÁCSA, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy az „128-os megyei út feljavítása” című tervet, GyergyóDitró és Borszék  területein benyújtotta a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,00-16,00 óra között valamint pénteken 8,00-14,00 óra között (0266-310041, office@apmhr.anpm.ro) az engedélyezési eljárás alatt.

 


 

Hírdetés

 

HARGITA MEGYE TANÁCSA, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 sz, Hargita megye, székhellyel értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a: DJ 131 -  DJ 133 – DJ 137A – LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 – 54+984: DJ 133 KM 25+000 – 41+866: DJ 137A KM 0+000 – 16+000  megyei útak feljavítása”, című tervét, mely Hargita megyében, Homoródszentmárton, Oklánd, Felsőboldogfalva és Kányád községekben  helyezkedik el, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása nyomán 2017 julius 25-én döntéstervezetet hozott.( nem szükséges környezeti hatásvizsgálat)

A döntés tervezete, valamint az ez alapját képező információk a nyilvánosság számára hozzáférhetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,00-16,00 óra között(hétfőtől csütörtökig) 8,00-14,00 óra között pénteken, valamint a www.apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket írásban a hirdetés megjelentétől számított 5 napon belül nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.( Fax : 310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro )

 


 

Hirdetés

Döntés Hargita megye területrendezési tervének környezeti véleményezésére (Aviz de mediu) vonatkozóan

 

Hargita Megye Tanácsa értesíti az érdekelteket, hogy a Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatti székhelyű Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 2017. július 11-én döntést hozott Hargita megye területrendezési terve környezeti véleményezésének (Aviz de mediu) kibocsátására vonatkozóan. A döntés megtekinthető a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén és internetes oldalán (apmhr.anpm.ro/Avizul de mediu), valamint Hargita Megye Tanácsa Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám alatti székhelyén és internetes oldalán (hargitamegye.ro).

Hargita megye területrendezési tervének dokumentációja az alábbi linkeken érhető el:

http://hargitamegye.ro/upload/public/PATJ_Harghita_2017.06.21.pdf

http://hargitamegye.ro/upload/public/RapMediuPATJHR2017.pdf

http://hargitamegye.ro/upload/public/PlansePATJHR.zip

 


Hírdetés

 

HARGITA MEGYE TANÁCSA, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 sz, Hargita megye, székhellyel értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a DJ 131 -  DJ 133 – DJ 137A – LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 – 54+984: DJ 133 KM 25+000 – 41+866: DJ 137A KM 0+000 – 16+000  megyei útak feljavítása”, című tervét, mely Hargita megyében, Homoródszentmárton, Oklánd, Felsőboldogfalva és Kányád községekben  helyezkedik el,  benyújtotta a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,00-16,00 óra között valamint pénteken 8,00-14,00 óra között (0266-310041, office@apmhr.anpm.ro) az engedélyezési eljárás alatt.

 


 

Hírdetés

 

Hargita Megye Tanácsa  értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Etéd községben, Kőrispatak kül- és belterületén megvalósítandó „DJ 136 A feljavítása 3+800-8+588 km között ” tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése és a természetvédelmi hatásfelmérés elkészítése).

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, hétfőtől-csütörtökig 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00-14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Fax: 0266- 310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro

 


HIRDETÉS

 

HARGITA MEGYE TANÁCSA értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Csíkdánfalva, Csíkkarcfalva, Csíkszenttamás, Csíkszentdomokos községek és Balánbánya város kül és belterületén a "125-ös megyei út feljavítása" tervét benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos információk beszerezhetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, hétfőn-csütörtökön 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00 – 14,00 óra között, valamint a HARGITA MEGYE TANÁCSA székhelyén munkanapokon, Csíkszereda, Szabadságtér, 5 szám alatt.

Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Tel: 0266-371313;

Fax: 0266-310041;


Hírdetés

 

Hargita Megye TanácsA  értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a „DJ 136 A feljavítása 3+800-8+588 km között ” című tervet,  Etéd községben, Kőrispatak kül- és belterületén, benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.

A javasolt tervek környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00-14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek észrevételeiket, a környezetvédelmi leszabályozás alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám .( Fax :0266- 310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro )

 


Hirdetés

 

HARGITA MEGYE TANÁCSA, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 számu székhellyel, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Szentábrahám és Siménfalva községekben a 135-ös megyei út feljavítása, 136B megyei úttól Kobátfalváigtervét, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2017 április 25-én döntéstervezetet hozott  (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).

  A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, hétfőn-csütörtökön 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00 – 14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.

Fax: 0266-310041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro

 


Hirdetés

Elkészült  „ A 135-ös megyei út rehabilitációja, 136B megyei út – Kobátfalva (DN 13C), km 63+100 – 74+210 műszaki tervének az aktualizálása, (DALI, nyers  változat)

Kérjük, észrevételeit, javaslatait a dokumentációval kapcsolatosan, küldje el az alábbi email címre: karácsonycsaba@hargitamegye.ro, vagy  írásban a Hargita Megye Tanácsa székhelyén az iktatóba, Csíkszereda, Szabadság tér 5, hétfő - csütörtök: 8:00 – 16:30, péntek 8:00 – 14:00

Határidő: 2017 május 2

A dokumentáció tervezet megtekinthető ezen a linken.

 


Hirdetés

Kivitelezésre kerül „ A 123D megyei út modernizálása , Csíkszentimre - Büdösfürdő” 10+000+13+850 közötti útszakasza.

Kérjük, észrevételeit, javaslatait a dokumentációval kapcsolatosan, küldje el az alábbi email címre: molnarzsuzsanna@hargitamegye.ro, vagy írásban a Hargita Megye Tanácsa székhelyén az iktatóba, Csíkszereda, Szabadság tér 5, hétfő - csütörtök: 8:00 – 16:30, péntek 8:00 – 14:00

Határidő: 2017 május 5

A kivitelezési terv megtekinthető ezen a linken.

 


HIRDETÉS

Elkészült  „A 136A megyei út modernizálása, Maros megye határa - Kőrispatak, km 3+800-8+588 műszaki-gazdasági dokumentáció, (nyers  változat)

Kérjük, észrevételeit, javaslatait a dokumentációval kapcsolatosan, küldje el az alábbi email címre: pethozsuzsanna@hargitamegye.ro, vagy  írásban a Hargita Megye Tanácsa székhelyén az iktatóba, Csíkszereda, Szabadság tér 5, hétfő - csütörtök: 8:00 – 16:30, péntek 8:00 – 14:00

Határidő: 2017 április 28

A dokumentáció tervezet megtekinthető ezen a linken.

 


HIRDETÉS

HARGITA MEGYE TANÁCSA értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Szentábrahám és Siménfalva községek kül és belterületén a „135-ös megyei út feljavítása Kobátfalváig” tervét benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.
A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos információk beszerezhetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, hétfőn-csütörtökön 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00 – 14,00 óra között, valamint a HARGITA MEGYE TANÁCSA székhelyén munkanapokon, Csíkszereda, Szabadságtér, 5 szám alatt.
Az érintettek észrevételeiket a környezetvédelmi szabályozás teljes időtartama alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.
Tel: 0266-371313
Fax: 0266-310041;
 


HARGITA MEGYE TANÁCSA
nyilvános versenytárgyalást szervez a Szabadság tér 5. szám alatti székhelyén 2017 február 20-án 12 órakor

Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám alatti ingatlan alagsorában 337,75 m2 büfé tevékenységre alkalmas helyiség bérbeadására. Az indulási bér értéke havi 2,3 euro/m2//hó.
Az árajánlatok letevési határideje 2017 február 17, 16,30 óra, a Hargita Megye Tanácsa iktatójában, amelyek felbontására 2017 február 20-án, 12 órakor kerül sor az intézmény 19-es irodájában.
Az árverési ügycsomó beszerezhető a hivatal 406-os irodájában.
További felvilágosítást a 0266 -207700, 1209 belső és a 0734994360–as telefonszámon, valamint a kovacszoltan@hargitamegye.ro e-mail címen kaphatnak.

Csíkszereda, 2017 február 01.


Hirdetés


Elkészült  „A 123E megyei út modernizálása , Csíkszerda – Pálfalva – DN12A, km 2+200- 7+500” műszaki tervének az aktualizálása, (PT, nyers  változat)
Kérjük, észrevételeit, javaslatait a dokumentációval kapcsolatosan, küldje el az alábbi email címre: balazszoltan@hargitamegye.ro, vagy  írásban a Hargita Megye Tanácsa székhelyén az iktatóba, Csíkszereda, Szabadság tér 5, hétfő - csütörtök: 8:00 – 16:30, péntek 8:00 – 14:00
Határidő: 2017 január 6

A dokumentáció tervezet megtekinthető ezen a linken.


HÍRDETÉS

HARGITA MEGYE TANÁCSA, székhelye Csíkszereda Szabadság tér 5 szám, Hargita megye, értesíti az érintett nyílvánosságot, a Gyímesközéplok község, Hidegség település szám nélküli beltelkén, Hargita megyében megvalósítandó, „Természeti csapások elhárítása a DJ127A megyei út mentén a KM 48+910, KM 50+316, KM 51+149 elhelyezkedő hidak esetén.”  megnevezésű tervére vonatkozóan, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás nyomán 2016 november  15-én döntéstervezetet hozott  (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).
A döntés tervezete valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon (hétfőtől csütörtökig) 8,00 – 16,00 óra között, pénteken 8,00 – 14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.
Az érintettek a döntéstervezre vonatkozó észrevételeket/megjegyzéseket a hírdetés megjelenésétől számított 5 napon belül nyújthatnak be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.
Fax. 0266-310041, email: office@ apmhr.anpm.ro


HÍRDETÉS

HARGITA MEGYE TANÁCSA, székhelye Csíkszereda Szabadság tér 5 szám, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez az „Természeti csapások elhárítása a DJ127A megyei út mentén a KM 48+910, KM 50+316, KM 51+149 elhelyezkedő hidak esetén.” megnevezésű tervét Gyímesközéplok község, Hidegség település szám nélküli beltelkén, a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.
A javasolt tervvel kapcsolatos információk beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt munkanapokon 8,30 – 16,00 óra között, valamint pénteken 8,00-14,00 óra között az engedélyezési eljárás időtartama alatt.
Az érintettek észrevételeiket naponta nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, a Márton Áron u. 43 szám alatt.
Fax: 0266-310041, office@apmhr.anpm.ro.


Hirdetés

HARGITA MEGYE TANÁCSA értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a „Hargita Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere címü tervének módosítása esetében a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2016 február 23-án döntést hozott - nem szükséges a környezeti hatástanulmány felújítása.

A módosítás  a gyergyóremetei telephelyen tehnológiai tényezőkre, míg a balánbányai telephelyen a hulladék elhordása után történő kármentesítésre vonatkozik.

A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca, 43 szám alatt, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00-14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.

Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hirdetéstől számított 10 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro).

 


Felhívás

Hargita Megye Tanácsa 2015. szeptember 8-án közzétette a Hargita megye zászlója tervének elfogadásáról szóló határozattervezetét mellékleteivel együtt a Hargita Népe és az Informația Harghitei napilapban, valamint az intézmény honlapján, továbbá kifüggesztette a Megyeháza előterében. Ezzel közvitára bocsátotta a tervezetet a 2003/52-es számú, a közigazgatási átláthatóságról szóló, újraközölt Törvény 7-es cikkelyének megfelelően, amelyet megerősít a 2015/141-es, a területi-közigazgatási egységek saját zászlója kifüggesztéséről és használatáról szóló Törvény 3-as cikkelyének első bekezdése.

Figyelembe véve ennek fontosságát és hatását Hargita megye lakói számára, kérjük Hargita megye polgárait, hogy akinek javaslata vagy véleménye van a fent említett határozattervezettel, közölje legkésőbb 2015. november 25-ig a 0266-207701 telefonszámon (1101-es belső) vagy az info@hargitamegye.ro e-mail-címen, hogy iktathassuk az erre kijelölt iktató füzetbe Hargita Megye Tanácsa keretén belül.

Ugyanakkor meghívjuk Önöket az erről rendezett közvitára, amelyet 2015. november 26-án 14,00 órai kezdettel tartunk a megyeháza földszinti 19 számú termében.

 


HÍRDETÉS

 

HARGITA MEGYE TANÁCSA,  értesíti az érintett nyílvánosságot, hogy a „A gyergyószentmiklósi műjégpálya feljavítása” című tervre, Gyergyószentmiklós, Stadion utca 11 szám alatt, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2014 július 15.-én döntéstervezetet hozott- nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése .
A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8,00 – 16,30 óra között, péteken 8,00-14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.
Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hírdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be  a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.
Fax: 0266-310041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro

 


HÍRDETÉS

 

HARGITA MEGYE TANÁCSA, értesíti az érintett nyílvánosságot, hogy  „A gyergyószentmiklósi műjégpálya feljavítása” című tervet Gyergyószentmiklós, Stadion utca 11 szám alatt, benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.
A javasolt tervek környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00-14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.
Az érintettek észrevételeiket, a környezetvédelmi leszabályozás alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám .( Fax :0266- 310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro )

 


HÍRDETÉS

 

HARGITA MEGYE TANÁCSA,  értesíti az érintett nyílvánosságot, hogy a „DJ 136B megyei út megerősítése és feljavítása a km 15+766 és km 15+943 között”című tervre, Farkaslakán,Firtosváralja külterületén, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2014 május 13.-án döntéstervezetet hozott- nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése .
A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8,00 – 16,30 óra között, péteken 8,00-14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.
Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hírdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be  a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.
Fax: 0266-310041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro

 


HÍRDETÉS

 

Hargita Megye Tanácsa, értesíti az érintett nyílvánosságot, hogy  a „DJ 136B megyei út megerősítése és feljavítása a km 15+766 és km15+943 között” című tervet Farkaslakán,Firtosváralja külterületén, benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.
A javasolt tervek környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00-14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.
Az érintettek észrevételeiket, a környezetvédelmi leszabályozás alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám .( Fax :0266- 310041; e-mail: office@apmhr.anpm.ro )

 


Hírdetés

HARGITA MEGYE TANÁCSA értesíti az érintett nyílvánosságot, hogy a „Támfalak megerősítése a DJ 121 G-n, Kászonjakabfalvánál a 0+550? 2+600? 7+300 km-nél” ,című tervre Kászonaltízen, Kászonjakabfalva külterületén, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2013 december 17.-én döntéstervezetet hozott- nem szűkséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.
A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,30 – 16,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.
Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hírdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be  a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.
Fax: 0266-310041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro

 

HÍRDETÉS
 
HARGITA MEGYE TANÁCSA, értesíti az érintett nyílvánosságot, hogy a „Épületek lebontása és a terület kármentesítése”, című tervére, Csíkszereda, Haladás utca 18 szám alatt, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálás alapján 2013 április 4.-én döntéstervezetet hozott.(nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).
A döntés tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,30 – 16,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.
Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hírdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.
Fax: 0266-310041, e-mail:office@apmhr.anpm.ro
 
 

Hírdetés
  
Hargita Megye Tanácsa melynek székhelye Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám, Hargita megye, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy Csíkszereda, Mikó utca, 1 szám alatt megvalósítandó „Zöld felület rendezése és parkoló létesítése a poliklinika környékén ” címü tervére a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2013 március 5-én döntéstervezetet hozott, nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése.
A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,30 – 16,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.
Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megjelenésétől számított 5 nap alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266-310040).
 
 

Hirdetés
 
Hargita Megye Tanácsa értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a „Hargita Megye Integrált Hulladékgazdálkodási Rendszere” elnevezésű tervére döntés született a környezetvédelmi létesítési engedély kibocsájtását illetően, a Hargita megyei helyszínekre.
A létesítési engedély tervezete, valamint az ezt megalapozó érvek megtekinthetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, hétfőn-csütörtökön 8,00 – 16,30 óra között, pénteken 8,00 – 14,00 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro internetes oldalon.
Az érintettek a döntéstervezetre vonatkozó észrevételeiket a hírdetéstől számított 5 nap alatt nyújthatják be írásban a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez.
Fax: 0266-310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro
 
 

Hirdetés
 
Hargita Megye Tanácsa, melynek székhelye Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám, Hargita megye, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a Gyergyótölgyes, Központ utca, 342 szám, alatt megvalósítandó „Hőközpont feljavítása a Gyergyótölgyesi Pszihiátriai Kórháznál” címü tervére a Hargita Megyei Körnzeyetvédelmi Ügynökség eseti elbírálása alapján 2012 november 13-án döntéstervezetet hozott (nem szükséges a környezeti hatástanulmány elkészítése).
A döntés tervezete és az ezt megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,30 – 16,30 óra között, valamint a http://apmhr.anpm.ro címen.
Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezetét illetően a hirdetés megjelenésétől számitott 5 nap alatt nyújthatják be (........ig) a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez (fax: 0266-310040).
 
 

Hirdetés
 
HARGITA MEGYE TANÁCSA, értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a „Hargita Megyei Tanács irodaépületét körülvevő terület rendezése, egyben a járda és a nyugati parkoló feljavítása” című tervet, Csíkszereda, Szabadság tér, 5 szám alatti telephelyen, benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés elnyerése céljából.
A javasolt terv környezeti hatásával kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám alatt, munkanapokon 8,30 – 16,30 óra között és Hargita Megye Tanácsának székhelyén.
Az érintettek észrevételeiket, a környezetvédelmi leszabályozás alatt nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, Csíkszereda, Márton Áron utca 43 szám. (Fax: 0266 – 310041, e-mail: office@apmhr.anpm.ro)
 
 
HIRDETÉS
 
Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita megye székhellyel, ezúton közli a nyilvánossággal, hogy elkészült Hargita megye területrendezési tervének környezetvédelmi jelentése, amelyről közvitát szervez 2012. november 13-án 16 órai kezdettel a csíkszeredai megyeháza 13-as termében, a terv megvalósításában illetékes hatóságok képviselőinek részvételével.
A területrendezési tervet és a környezetvédelmi jelentést az érdeklődők tanulmányozhatják a APM Harghita címén – Csíkszereda, Márton Áron u. 43. – és az ARPM Szeben székhelyén – Szeben, Hipodromului u. 2A hétköznapokon 8–16 óra között, továbbá a www.hargitamegye.ro honlapon. Az érdeklődők elküldhetik észrevételeiket a fent nevezett cégek székhelyére, illetve az office@hargitamegye.ro e-mail címre vagy a http://arpmsb.anpm.ro honlapra legkésőbb 2012. november 12-ig.
 
 

HIRDETÉS
 
Hargita Megye Tanácsa, értesíti az érintett nyílvánosságot, hogy a „Hargita megye egységes hulladékgazdálkodási rendszere” című projektre döntés született a környezetvédelmi engedély kiadásáról a Hargita megyei helszínekre.
A döntés tervezete valamint a döntést megalapozó érvek megtekinthetők a Nagyszebeni Regionális Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Nagyszeben, Hipodromului utca, 2A szám alatt, munkanapokon (hétfő-péntek) 800 – 1600 óra között, valamint a http://arpmsb.anpm.ro honlapon.
 
Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezete kapcsán 2012. szeptember 4.-ig nyújthatják be a Nagyszebeni Regionális Környezetvédelmi Ügynökséghez írásban, vagy e-mailen az office@arpmsb.anpm.ro címen.
 
 
 

HIRDETÉS

Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám, Hargita megye székhellyel, közzéteszi Hargita megye területrendezési tervének munkapéldányát és a hozzá tartozó környezetvédelmi jelentést.
 
A fenti dokumentumokat az érdeklődők tanulmányozhatják a APM Harghita címén – Csíkszereda, Márton Áron u. 43. – és az ARPM Szeben székhelyén – Szeben, Hipodromului u. 2A hétköznapokon 8–16 óra között, továbbá a www.hargitamegye.ro honlapon. Az érdeklődők elküldhetik észrevételeiket a fent nevezett cégek székhelyére, illetve az office@hargitamegye.ro e-mail címre vagy a http://arpmsb.anpm.ro honlapra legkésőbb 2012. augusztus 24-ig. 
 
 

FELHÍVÁS 
Hargita Megye Tanácsa értesíti az érdekelteket, hogy a Hargita megye integrált hulladékkezelésének, valamint a nem megfelelő városi hulladéklerakók bezárásának tervéhez készült környezeti hatástanulmányt benyújtotta a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez. A terv a következő településeket érinti: Gyergyóremete, Csíkszereda, Korond, Székelykeresztúr, Szentegyháza, Balánbánya, Tusnádfürdő, Borszék, Maroshévíz és Gyergyószentmiklós.
A hatáskörrel rendelkező környezetvédelmi szakhatóság – a Nagyszebeni Regionális Környezetvédelmi Ügynökség – döntése a tervre vonatkozóan lehet elfogadó vagy elutasító.
A környezeti hatástanulmányt az érintettek tanulmányozhatják a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén – Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám –, a Nagyszebeni Regionális Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén – Nagyszeben, Hipodrom utca 2 szám –, valamint Hargita Megye Tanácsa székhelyén – Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám –, munkanapokon 8–16 óra között. Ugyanakkor hozzáférhető a következő internetes portálokon: http://apmhr.anpm.ro és http://arpmsb.anpm.ro.
Az érintett nyilvánosság észrevételeket/véleményeket/megjegyzéseket a környezeti hatástanulmánnyal kapcsolatosan írásban, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Csíkszereda, Márton Áron utca 43. szám, fax: 0266/310041) és a Nagyszebeni Regionális Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (Nagyszeben, Hipodrom utca 2. szám, fax: 0269/444145) nyújthat be, munkanapokon 8–16 óra között, 2011. október 14-ig.
 
 

HIRDETÉS
Hargita Megye Tanácsa értesíti az érintett nyilvánosságot, hogy a „Hargita megye integrált hulladékkezelése, valamint a nem megfelelő városi hulladéklerakók bezárásának tervét”, amely magába foglal egy EU konform hulladéklerakó létrehozását, valamint 2 (kettő) átrakó állomást és 6 (hat) hulladékudvar létesítését Gyergyóremete község, Csíkszereda -, Maroshévíz -, Gyergyószentmiklós megyei jogú városok, Korond község -, Balánbánya város belterületein, Borszék -, Székelykeresztúr városok -, Tusnád -, Gyergyóalfalu -, Csíkszentdomokos községek külterületein, Szentegyháza kül - és belterületén benyújtotta a Nagyszeben Regionális Környezetvédelmi Ügynökséghez a környezetvédelmi beleegyezés megszerzése céljából.
A javasolt terv környezeti hatásaival kapcsolatos felvilágosítások beszerezhetőek a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén (a terv leszabályozására vonatkozó bizonyos lépések hatáskörének átadása alapján), Csíkszereda, Márton Áron utca, 43 szám alatt és a Hargita Megyei Tanács székhelyén, Csíkszereda, Szabadság tér 5 szám (330 számú iroda), munkanapokon, hétfő – csütörtök 830 – 1630 óra, péntek 830 – 1400 óra között.
Az érintettek észrevételeiket írásban a hirdetés megjelenésétől a környezetvédelmi leszabályozás alatt, munkanapokon nyújthatják be a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, fax: 0266-310041.
 
 

HIRDETÉS

Hargita Megye Tanácsa, értesíti az érintett nyílvánosságot, hogy a „Hargita megye integrált hulladékkezelése, valamint a nem megfelelő városi hulladéklerakók bezárása” tervre, amely magába foglal egy EU konform hulladéklerakó létrehozását, valamint két átrakó állomást és hat (6) hulladék udvar létesítését: Gyergyóremete község, Csíkszereda, Maroshévíz, Gyergyószentmiklós megyei jogú városok, Korond község-, Balánbánya város- belterületein, Borszék-, Székelykeresztúr- városok, Tusnád-, Gyergyóalfalú-, Csíkszentdomokos- községek külterületein, Szentegyháza kül- és belterületén, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség (az engedélyezési eljárás egyes szakaszaira vonatkozó hatáskörének átadása alapján) 2011.03.01 –én döntést hozott az eseti elbírálás nyomán: - a terv kivitelezése környezetvédelmi hatásjelentéshez kötött .
 
A döntés tervezete valamint a döntést megalapozó érvek megtekinthetők a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén, Csíkszereda, Márton Á. utca, 43 szám alatt, munkanapokon (hétfő-csütörtök) 800 – 1630 óra, péntek 800 - 1400 óra között, valamint a www.apmhr.anpm.ro honlapon.
 
Az érintettek észrevételeiket a döntés tervezete kapcsán a hirdetés megjelenésétől 5 napon belül nyújthatják be írásban a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez. fax: 0266-310041, 2011.03.13.-ig.
 
 

HIRDETÉS
 
 

HIRDETÉS
Hargita Megye Tanácsa az 52/2003-as törvény előírásainak megfelelően, 2011 december 22-én közzéteszi az intézmény hirdetőtábláján és a www.hargitamegye.ro portálon a jövő évben leadandó Környezetvédelmi Operatív Szektoriális Program, 4 Fő tengely, „A természetvédelmi menedzsment gyakorlatba ültetése” című programban való részvételhez szükséges határozattervezeteket:
- Határozattervezet a Környezetvédelmi Operatív Szektoriális Program, 4 Fő tengely, „A természetvédelmi menedzsment gyakorlatba ültetése” című programban keretén belül leadandó – a Hargita megyei biodíverzitás megőrzését szolgáló egységes rendszer kialakítása című projektről, a projekt költségvetésének és a nemmegtérítendő költségek elfogadásáról, valamint közterületek/épületek Hargita Megye Tanácsának az adminisztrálásába való kerüléséről, az alábbi települések esetében: Borszék, Székelykeresztúr, Tusnád, Gyergyócsomafalva, Korond, Madéfalva, Csíkszentkirály, Csíkszentdomokos, Etéd, Románandrásfalva.
 
- Határozattervezet a megvalósíthatósági tanulmány elfogadásáról a „Hargita megyei biodíverzitás megőrzését szolgáló egységes rendszer kialakítása” című projekt keretén belül, amely a Környezetvédelmi Operatív Szektoriális Program, 4 Fő tengely, „A természetvédelmi menedzsment gyakorlatba ültetése” című programban kerül megpályázásra.
 
A határozattervezetet a www.hargitamegye.ro honlapon a “Közérdekű hirdetések” címszó alatt lehet tanulmányozni:
A határozatokkal kapcsolatosan érdeklődni lehet a Fejlesztési Igazgatóságon, cím Szabadság tér 5 szám, tel. 0266-207.700/belső szám:1110, e-mail: kovasznaisandor@judetulharghita.ro, illetve az észrevételeket a hirdetés megjelenésétől számítva 10 napon belül lehet megtenni.

 

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2024, június»
hkscpsv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774