Munkacsoportok

Rendelet
szám
Cím Felelős Módosítva
1316/18.12.2020
munkacsoport létrehozása a roma lakosság helyzetének javítására valamint a szegénység  leküzdésére Hargita megyében;
András loránd  
884/04.08.2020 a digitális oktatás fejlesztésére és javitására irányuló munkacsoport létrehozására; Ferencz Salamon Alpár 1042/2020
802/13.07.2020 a 2019-2025-ös időszakra Hargita Megyei  Hulladékgazdálkodási tervére gyakorolt jelentős hatásaival  foglalkozó munkacsoport létrehozására; Hadrian Bobar  
677/2019.05.29 Hargita Megye Tanácsának hallgatóinak és diákjainak gyakorlatának megszervezésével foglalkozó munkacsoport létrehozására; Szőcs Mátyás István  
536/2019.04.10 a Hargita Megyei Tanács tevékenységeinek elvégzésére szolgáló munkacsoport létrehozásáról az testvér országok közötti kapcsolatokkal és a tagok feladataival kapcsolatos kérdésekben; Kinda Jolán  
507/2019.04.01 a Hargita megyében lévő kulturális tájak fenntartható kezelésével foglalkozó munkacsoport létrehozása; Demeter László  
438/2019.03.20 Hargita Megyei Tanács tevékenységének végrehajtására irányuló munkacsoport létrehozásáról a testvér intézmények és ezen tagok tevékenységével kapcsolatosan; Kinda Jolán  
431/2019.03.18 Hargita Megyei Tanács munkacsoportjának létrehozásáról Ferenc pápa Hargita megyében való látogatásával kapcsolatos események szervezésével kapcsolatos tevékenységek szervezésére 2019. június 1-jén; Zonda Erika  
1136/2018.11.09 Hargita Megyei Tanács tevékenységeinek koordinálásával foglalkozó munkacsoport összetételének megváltoztatása, az alárendelt egységek és a lovas programok területén futó különböző nem kormányzati szervezeteken belől; Cilip Arpád  
1107/2018.11.01 munkacsoport létrehozása a megyei hulladékgazdálkodási terv, a Megyei Stratégia hulladékgazdálkodás és a Hulladékgazdálkodás Megelőzési Programjának kidolgozásáról valamint felülvizsgálatáról; Zólya László András   
878/2018.08.14 munkacsoport létrehozása CAPTION-CAP Information Measures for Susteible Food Chain nemzetközi pályázat-ra a "Közös agrárpolitikára vonatkozó tájékoztatási intézkedések támogatása" program keretén belül,    
877/2018.08.14 munkacsoport létrehozása a természetes személyek védelmében a személyes adatok védelmével valamint azok szabadon áramlásával kapcsolatban. Egyed Árpád Visszavonva az 1402/2018- Rendelettel
713/2018.07.12  munkacsoport létrehozásáró az erdei iskolai mozgalom megindítására és fejlesztésére Hargita megyében Kopacz Emoke  
361/2018.05.02 munkacsoport létrehozása az "Ifjúság tere" megnevezésű akció keretében;    
263/2018.03.28 a Hargita Megyei Tanács tevékenységeiről szóló munkacsoport létrehozásáról az Európai Unió témájában; Kinda Jolán  
220/2018.03.19

a román nyelv és irodalom tanulásának javításával foglalkozó munkacsoport létrehozása Hargita megyében;

   
219/2018.03.19

a jelenlegi helyzet elemzésével foglalkozó munkacsoport létrehozása a román nyelv és irodalom tanulási lehetőségeinek javítására, Hargita megyében;

Bartolf Hedwig  
995/2017.07.04

munkacsoport létrehozása Hargita megye tanácsának tevékenységei valamint a Hargita megyei lovas programok keretén belül működő alárendelt egységek és civil szervezetek összehangolásásra;

Lukács Zoltán-Levente  
561/2017.02.02

munkacsoport létrehozása a Hargita megye tanácsa és az alárendelt intézmények programjainak és tevékenységeinek lebonyolítására és a közvetlen vagy közvetett családtámogatás érdekében Hargita megyében;

Kolozsvári Tibor  

279/2017.02.02

munkacsoport létrehozása az oktatás és szakmai képzés fejlesztéséről Hargita megyében;

Ferencz Salamon Alpár

752/2017

849/2017

356/2020

1123/2016.11.03

munkacsoport létrehozása a "Régizene fesztivál népszerűsítésére" című program befejezése közben felmerülő tevékenységekre valamint fenntarthatóságára a Regionális Operatív Program 5.3 – tengely keretén belül;

Duka Zita  
788/2016.08.07

munkacsoport létrehozása "A hargitai legendák nyomában" program fenntarthatóságára a Regionális Fejlesztési program keretén belöl;

Péterffy Ágnes  
248/2016.04.06

munkacsoport létrehozása "Fiatalok konferenciája Hargita megyében 2020-ban" című program keretén belül a "Fiatalok lendületben", "az európai együttmûködés elõmozdítása az ifjúságpolitika területén" akció, az 5.1-es akció keretén belül,  "Fiatalok erősítése és felelőssége az ifjúságpolitikáért" projekt 1:01/02/2012 részének fentarthatóságára, hivatkozási szám Ro-51-E4-2012-R1;

Török Klementina  
247/2016.04.06

munkacsoport létrehozása a Délkelet Európai transznacionális együttműködési program keretén belül működő RECULTIVATUR program fentarthatóságára;

Ábrahám Margit  
246/2016.04.06

munkacsoport létrehozása az INTERREG IVC program keretén belül az ENGAGE projekt fentarthatóságára;

Gál Tünde  
245/2016.04.06

munkacsoport létrehozása a "CCIC - Összetett kihívások - Innovatív Városok" elnevezésű projekt fentarthatóságára;

Lukács Éva  
244/2016.04.06

munkacsoport létrehozása a  "Régi Zenei Fesztivál Promóciója" projekt utómunkálatainak tevékenységére - Regionális Operatív Program 5.3., SMIS Kód: 25924;

Duka Zita  
243/2016.04.06

munkacsoport létrehozása a Délkelet Európai transznacionális együttműködési program keretén belül finanszírozott SEEMIG nemzetközi program fentarthatóságára;

Dobos Erika  
242/2016.04.06

munkacsoport létrehozása a CLEAR  (Cultural Values And Leisure Environment Accessible Roundly – for All) program fenntarthatóságára a Délkelet Európai transznacionális együttműködési program keretén belül;

Lukács Éva  
220/2016.03.30 munkacsoport létrehozása „Hargita megye általános fejlesztési stratégiája a 2015-2020-as időszakra” és „Hargita Megye fejlesztési tervek portfóliója” projektek szolgáltatója által benyújtott dokumentumok véleményezésére; Dobos Erika  
143/2016.03.07

munkacsoport létrehozása a "Hargita és Kovászna megye értékeinek és hagyományainak turisztikai termékként való értékesítése" cimű projekt befejezése valamint fentarthatósága során felmerülő problémák lebonyolítására az 5.3-as tengely, Regionális Operatív Program keretén belül, Cod SMIS: 16857;

Duka Zita  
115/2016.02.18

munkacsoport létrehozása belső aktivitás procedurális létrehozásával, beleértve a követést, ellenörző procedurákat,  koodinálast, metodologiai irányitást Harghita Megye Tanácsának belső aparátusában, amely a belső vizsgálatra alapszik az intezmény keretén belül, a 400/2015-ös Kormány Főtitkárságának Rendelete alapján

   
738/2015.07.15 munkacsoport létrehozása "Régizene fesztivál népszerűsítésére" a Regionális Operatív Program 5.3 – tengely keretén belül Pázmán Attila-Petru  
737/2015.07.15 munkacsoport létrehozása "Hargita és Kovászna megyék  értékeinek és hagyományainak népszerűsítése érdekében, mint turisztikai termék" a Regionális Operatív Program 5.3 – tengely keretén belül Pázmán Attila-Petru  
157/2015.02.18 munkacsoport létrehozása részletes befektetési tervek finanszírozási javaslatainak elkészítésére Helyi Nemzeti Fejlesztési Programon belül Barti Tihamér  
1144/2014.08.29 munkacsoport létrehozása „Elektronikus mezőgazdasági nyilvántartó  és E-kormányzási rendszer megvalósítása Hargita megyében”, Cod SMIS 48432 pályázat keretén belül Péli Levente

121/2015

292/2015

1143/2014.08.29 munkacsoport létrehozása „Elektronikus mezőgazdasági nyilvántartó rendszer, valamint softwer megoldások megvalósítása Hargita megyében.” SMIS Kod: 48429 pályázat keretén belől Péli Levente

148/2015

563/2015

1142/2014.08.29 munkacsoport létrehozása „Elektronikus mezőgazdasági nyilvántartó rendszer megvalósítása, valamint softwer megoldások beszerzése, fejlesztése és kiépítése Hargita megyében.” SMIS Kod: 48427 pályázat keretén belől Péli Levente 97/2015
462/2014.04.14 munkacsoport létrehozása egy belföldi visszaterítendő támogatás leszerződésére  Petres Sándor  
192/2014.02.18. munkacsoport létrehozása a Megyei egységesítő rendszer az élővilág sokszínűségének megőrzéséért - a természetvédelmi területek integrált, participatív és egységes kezelési tervének megvalósítására Hargita megyében pályázat keretén belől.  Péli Levente  
1402/2013.12.23 munkacsoport létrehozása a területi közigazgatási egységeknek a helyi költségvetési egyenleg kiegyenlítésére kiutalt áruforgalmi adó 20%-ból, valamint a jövedelemadó 20 % - nak  a 18,5 %-os rész közigazgatási-területekre való visszaosztására; Mihály Csaba  
1208/2013.11.27 munkacsoport létrehozása az aktualizált Helyi Környezetvédelmi Tevékenységi Terv (HKTT) tanulmányozására és véleményezésére Hargita Megye Tanácsa keretében Kopacz Emőke  
1155/2013.11.22 munkacsoport létrehozása Hargita és Maros megyék együttműködési kezdeményezésére Hargita Megye Tanácsa és Maros Megye Tanácsa keretén belül; Csata Tünde  
1165/2012.10.14 munkacsoport létrehozása "Hargitai Ifiuság Konferenciája 2020” "Fiatalok lendűletben" program keretén belül "Európai együttműködés az ifiuság területén" "Fiatalok  és felelősök találkozója ifiusági politikákkal" Száva Csanád  
1154/2012.10.14 munkacsoport létrehozása "Innovatív gazdaságfejlesztő program Hargita megyében - Hargita Business Center - Vállalkozói inkubátorhoz" Péli Levente 922/2013
1021/2014
1483/2014
1153/2012.10.14 munkacsoport létrehozása "Sürgösségi rendszerek szolgáltatói központjainak felszerelése a rendszer cselekvőképességének, valamint egy minőségi elsősegély és sürgösségi orvosi ellátás érdekében a központi régióban" Regionális Operativ Program 3-as számú tengelye "Szociális infrastruktúra javítása" 3.3-as beavatkozási terület "A sürgösségi helyzetek szolgáltatói központjainak felszerelése" Péli Levente  
1152/2012.10.14
munkacsoport létrehozása "komplex e-kormányzási rendszer kifejlesztése és bevezetése Hargita Megye Tanácsa Hivatalában" című projekt megvalósítására, az Ágazati Operativ Program "Gazdasági versenyképesség növelése" 2007-2013 finanszírozásában, 3-as számú tengelye- "kommunikációs és Információs technológia rendszerek fejlesztése a magán és közszférában", FKT 2 "Az elektronikus közszolgáltatások hatékonyságának fejlesztése és növelése", 2.1. beavatkozási terület, E-kormányzási rendszerek kiépítése és szélessávú internethálózatokhoz való csatlakozás"
Péli Levente  
1122/2012.09.12 munkacsoport létrehozása a „132-es megyei út feljavítására” Regionális Fejlesztési Program keretén belől; Papai Carol 175/2014
105/2015 255/2015
1086/2012.08.28 munkacsoport létrehozása "A jogvita alatt levő Hargita megyei adminisztrativ határok okadatolására" Fülöp Otilia  
819/2012.06.06 munkacsoport létrehozása a VIADUCT KFT által indított eljárás kivizsgálására a 2012 május 31/10882 jegyzőkönyv alapján. Romfeld Maria Magdolna  
408/2012.04.11  munkacsoport létrehozása a "CCIC - Összetett kihívások - Innovatív Városok" elnevezésű projekt támogatására; Dobos István  538/2012
407/2012.04.11 munkacsoport létrehozása a Békás Nemzeti Park managementje elnevezésű projekt kivitelezésére; Kovásznai Sándor  
406/2012.04.11 munkacsoport létrehozása az Engage program támogatásara; András Csilla  
59/2012.01.19 munkacsoport létrehozása a Hargita megyei hulladékgazdálkodási terv megvalósításának ellenörzésére Csurka Lajos  
886/2011.08.01 munkacsoport létrehozása szociális, demográfiai, gazdasági és kulturális  tanulmány és ellemzés kidolgozása tekintetében Hargita megyében Kelemen Gábor  
727/2011.06.24 munkacsoport létrehozása Hargita Megye Tanácsa honlapjának folyamatos aktualizálására és modernizálására; Kinda Jolán
172/2013
1643/2014
276/2017
286/2018
430/2019
713/2011.06.16 munkacsoport létrehozása "A hegyimentés korszerűsítésére Hargita megyében" Péli Levente  
618/2011.05.27 munkacsoport létrehozása a "Hatákony döntéshozatali folyamat a helyi közigazgatásban Románia szinten" című pilot program lebonyolítására Szép Róber  
386/2011.03.21 munkacsoport létrehozása a székelység története című alternatív tankönyv elkészítésére Dr. Hermann Gusztáv Mihály  
384/2011.03.21 munkacsoport létrehozása a Csomád - Bálványos (Szent Anna tó) térségének  turisztikai valamint kulturális turisztikai tevékenységeinek fejlesztésére Igyártó Réka  
257/2011.02.02 munkacsoport létrehozása  bizonyos telkek jogi helyzetének ellemzésére, melyek megvásárlásra kerülhetnek egy ipari park létrehozása érdekében Hargita Megye Tanácsa által, Madéfalva községben; Romfeld Mária Magdolna  
1506/2010.11.25 munkacsoport létrehozása a sípályák turisztikai fejlesztésére Hargita Megyében Márton András  
1386/2010.11.10 a Hargita Megyei Tanács által alárendelt intézmények tevékenységének összehangolásával foglalkozó munkacsoport létrehozásáról, valamint egyes koordinációs intézkedések jóváhagyásáról;a György Enikő 1401/2010
1317/2010.09.22 munkacsoport létrehozása a "Szentpál-i madártani rezervátum" természetvédelmi terület hossztávú fejlesztésére Márton Ilona  
1144/2010.08.06 munkacsoport létrehozása a turisztikai valamint kulturális turisztikai programok  fejlésztésének kezdeményezésére
Dr. Dombay Stefan
393/2011
499/2011
583/2011
574/2010.04.23 munkacsoport létrehozása fórumok szervezésére „Hargita megye együttműködésének támogatása Kovászna és Maros megyékkel” program keretében Ferencz Hunor  
550/2010.04.12 munkacsoport kinevezéséről a Hargita megyei kissebbségi nyelvhasználat népszerűsítése érdekében. Mező Sarolta  
502/2010.03.09 munkacsoport létrehozása a csángók kultúrája és más a csángók támogatására irányuló tevékenységek Hargita megyei partnerségi programjainak lebonyolítására. Cibi Andrea Júlia  
625/2009.11.23 munkacsoport kinevezése a Hargita megyei intézmények, szervezetek valamint a Temes és Beszterce-Naszód megyei, kisebbségi közösségek fejlesztéséért felelős intézmények közötti partnerségi program lebonyolítására. Zonda Erika  6/2012
592/2009.11.06
 
munkacsoport kinevezése a turizmus fejlesztését és támogatását célzó tevékenységek koordinálására a Hargita-hegységet övező területen; Kajtár Piroska  
415/2009.07.28
 
munkacsoport kinevezése azon európai éves terv Hargita megyei végrehajtására, amely a közösségi intervenciós készletekből élelmiszeripari termékek szétosztását célozza a hátrányos helyzetű személyek számára; Petroni Zsolt
1138/2010
994/2012
738/2013
309/2009.06.09
 
munkacsoport kinevezése a tűzesetek megelőzése és az önkénytes tűzoltók tevékenységének koordinálására (a 121/2003 sz. elnöki rendelet módosítása); Ambrus Imre  
285/2009.05.26 munkacsoport létrehozása a Hargita megyei hagyományos kapuk felleltározására és felújítására; Fülöp Ottilia 604/2010
184/2009.04.03
 
munkacsoport létrehozása a Hargita megyei ásványvízforrások számbavételére, a turisztikai és a gazdasági forgalomba való bevonásukra; Kelemen Gábor 605/2010
173/2009.02.26
 
nyomdai előkészítő munkacsoport létrehozása; Kinda Jolán
238/2009
1425/2012
465/2018
67/2009.02.06
 
munkacsoport kinevezése a Hargita megyei helyi tanácsok mellett működő önkéntes tűzoltók támogatására; Tamási Dezső

387/2009

880/2020

66/2009.02.06
 
munkacsoport kinevezése a vadkárok megelőzésére irányuló tevékenység támogatására és koordinálására; Márton István  
55/2009.02.04
 
Hargita Megyei Tanácsának szervezéséről és működéséről szóló rendelet kidolgozására szolgáló munkacsoport létrehozásáról; Márton István  
16/2009.01.16
 
munkacsoport létrehozása a Hargita megyében élő roma lakosság helyzetének javítására Zólya Zoltán 1393/2010
8/2009.01.14
 
munkacsoport létrehozása a gyergyószentmiklósi Csiky-kert rehabilitására Szép Róbert  606/2010
4/2009. 01.08
 
munkacsoport létrehozása egy olyan cselekvési terv megfogalmazására, amely a munkaerőpiaci kereslet és a szakképzettség közötti viszony optimalizálását célozza, a munkanélküliség és a gazdasági fluktuáció hatásának csökkentése érdekében; Szép Róbert  
875/2008.12.16 munkacsoport létrehozása a "Játszóterek építésének ösztönzése Hargita megye településein" program keretén belül Zonda Erika 
 
268/2009
901/2011
366/2008.06.08 munkacsoport kinevezése az  “Axei Leader” kidolgozására és lefolytatására, a Vidékfejlesztés Nemzeti Programjának keretei között; Márton István  

 

 
munkacsoport létrehozása a Hargita megyében élő roma lakosság helyzetének javítására

 

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2024, június»
hkscpsv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774