Nemzetközi kapcsolatok

 

Nemzetközi kapcsolatok

 

 

Hargita Megye Tanácsa 13 magyarországi, 2 olaszországi, 1 lengyelországi, 1 kínai és 2019 szeptemberétől 1 örményországi régióval ápol testvérmegyei kapcsolatot. Testvérmegyei kapcsolataink mellett nemzetközi kapcsolatainkat erősítik a nemzetközi szervezetekben vállalt tagságok, pályázati partnerségek, baráti szintű kapcsolatok, és nem utolsó sorban az Európai Unió intézményei melletti érdekképviselet és népszerűsítés.

 

Intézményünk nemzetközi tevékenysége keretében elősegíti: a külföldi közigazgatási egységekkel való együttműködési kapcsolatok kezdeményezését és fenntartását; a konferenciákon, szemináriumokon, szakmai tanácskozásokon és kiállításokon való részvételt bel- és külföldön az információk és partnerségek bővítése céljából; a gazdasági, kulturális és más kapcsolatok ápolását a kölcsönös megismerés, tapasztalatcsere és közös érdekek, illetve pályázatok mentén.

 

Nemzetközi kapcsolataink lehetővé teszik:

 • Hargita megye turisztikai kínálatának és hagyományos termékeinek népszerűsítését, ezáltal hozzájárulva a külföldi turisták vonzásához és helyi termelőink jövedelmének növeléséhez;
 • a nemzetközi szintű tapasztalatok megismerését befektetésvonzás témakörben, valamint hozzájárulnak a gazdasági kapcsolatok kialakításához a térségek kölcsönös fejlesztése céljából;
 • számos Európai Uniós támogatású pályázat, valamint több a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által finanszírozott projekt lebonyolítását amelyek a kölcsönös tapasztalatcsere és jó gyakorlatok megismerésén túl, elősegítik a jövőbeni testvérmegyei és partnerségi kapcsolatok kialakítását is.
 • Hargita megye és azok településeinek helyi kihívásainak és javaslatainak érdekképviselete EU és nemzetközi szintű döntéshozó szervezetek mellett, a helyi fejlesztéseket célzó kezdeményezések előmozdítása érdekében.

A szubszidiaritás, szolidaritás, gazdasági- és nem utolsó sorban a baráti kapcsolatok által nemzetközi kapcsolataink hozzájárulnak a Hargita megyei hiteles partnerségi és együttműködési szerepvállalás erősítéséhez.

 

Hargita Megye Tanácsa nemzetközi tevékenységét a Menedzsment és Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság keretében működő Nemzetközi Kapcsolatok részleg működteti.

A részleg feladatai között szerepel az európai szintű szervezetekkel, az Európai Unió intézményeivel és a testvérmegyékkel való folyamatos kapcsolattartás, a közös programok és pályázatok kezdeményezése és kivitelezése érdekében. Ugyanakkor feladatuk a pályázatok generálása a pályázatokért felelős részleggel együttműködésben, a helyi közigazgatási egységekkel (polgármesteri hivatalokkal), szakmai intézményekkel, alintézményekkel való kapcsolattartás és tanácsadás a nemzetközi témákban.

Az évek során testvérmegyéinkkel, külföldi partnereinkkel és az Európai Unió intézményei melletti érdekképviselet révén számos nemzetközi tevékenység szervezői és résztvevői voltunk.

Ezekből, az alábbiakban emeltünk ki néhányat ( a teljesség igénye nélkül):  

 • Testvérmegyei kapcsolataink keretében:
  • Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése Hargita megye különböző településein:
   • Bács-Kiskun megyei orvosok évente végeznek egészségfelmérő vizsgálatokat megyénk különböző településein;
   • Jász-Nagykun-Szolnok  megyei orvosok  kétévente végeznek egészségfelmérő vizsgálatokat megyénk különböző településein.  
  • Hargita megye turisztikai, kulturális és gasztronómiai értékeinek népszerűsítése a testvérmegyéinkben szervezett különböző rendezvényeken: Hírös7 Fesztivál (Bács-Kiskun megye); Megyenapi rendezvények  (Békés megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye,  Nógrád megye, Vas megye), Vár a megye – Tolna Megyei Értékek Napja (Tolna megye), Székelyföld Gyöngyszemei (Heves megye), Farmer Expo (Hajdú-Bihar megye), Hargita és Somogy Megyei Értékek Napja (Somogy megye), Tisza-tavi Napok (Jász-Nagykun-Szolnok megye), Európai Piknik (Pest megye)
  • Hargita megyei helyi termelők segítése: Hargita Megye Tanácsának már 2008 óta szerepel a programjában a székelyföldi termelők termékeinek külföldi piachoz juttatása is. Kezdetben termékbemutatókkal, vásárokkal, kiállításokkal népszerűsítettük hagyományos termékeinket Magyarországon. Mindennek sikeres eredményének nyilváníthatjuk a 2010. május 7-22. közötti Székely Hetek rendezvényen való részvételünket. A budapesti esemény Hargita Megye Tanácsa és a Magyar Hipermarket Kft. jóvoltából került megszervezésre, ennek következtében a magyarországi Cora áruházakban volt lehetőség igazi székely termékeket kóstolni és vásárolni. Összesen hetven tonnányi termék volt szállítva a Cora hipermarket szolnoki, szegedi, miskolci, debreceni, budakalászi, fóti és törökbálinti üzletébe a Székely Hetek rendezvénysorozat keretében.Nemzetközi kapcsolataink ahhoz is hozzájárultak, hogy helyi termelőiknek minden évben lehetőségük van résztvenni a Budapesten szervezett Székely Fesztiválon ahol megyénk gasztronómiai értékei mellett kulturális és turisztikai értékeinket is van lehetőségünk népszerűsíteni. Ugyanakkor számos a testvérmegyéink által szervezett kulturális és turisztikai rendezvényre is meghívást kapnak.
  • Közös projektek:
   • 2017-től kezdve a Bethlen Gábor Alapkezetlő Zrt támogatásainak elnyerése számos program lebonyolítását tette lehetővé testvérmegyéinkkel partnerségben szakoktatás, vallásturizmus, műemlékvédelem, helyi értéktárak fejlesztése, gazdasági fejlesztés, pályázati menedzsment szakterületen valamint új testvérmegyei kapcsolatok kialakítása terén. 
   • Testvérmegyéinkkel közösen több EU-s finanszírozású projekt kivitelezői voltunk/vagyunk:
    • a Somogy Megyei Önkormányzattal 2007-2009 periódusban bonyolítottuk az Inextex projektet, amelynek célja a textilörökségen alapuló tudás, tapasztalatok, módszerek innovatív cseréje volt;
    •  a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzattal a FolkDanceNet programot (2008, 2009) szerveztük–, melyet 2008-ban hoztak létre az Európai Kultúrák Közötti Párbeszéd Évében. A FolkDanceNet program annak érdekében jött létre, hogy megteremtse az együttműködési keretet a néptáncegyüttesek, önkormányzatok és civil szféra azon szereplői számára, akik a kulturális örökség védelmét és a hagyományok ápolását célozzák a 15 résztvevő országból. (www.folkdancenet.eu)
    • Tolna megyei testvérkapcsolatunk által 2019-ben Hargita Megye Tanácsa partnerként csatlakozott, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség által vezetett, az Európai Unió által finanszírozott FRiDGE Interreg Europe projekthez amelynek célja  az élelmiszeripari KKV-k növekedési lehetőségeinek jobb kiaknázása, az EU-s források hatékonyabb elosztása a vállalkozások valós igényeihez való jobb alkalmazkodása révén.  (https://www.interregeurope.eu/fridge/

 

 • Az Európai Unió intézményei melletti érdekképviselet :

 

 • Eurodyssée program
  • Az Európai Régiók Gyűlése keretében működő Eurodyssée program 18–30 év közötti fiataloknak nyújt lehetőséget szakmai tapasztalatcserére az európai partnerrégiókban 3–7 hónapig tartó gyakorlat során, ami egyben hozzájárul az idegennyelv-tudás tökéletesítéséhez is. Hargita Megye Tanácsa, az Eurodyssée programnak köszönhetően, 12 ország 33 régiójával egyeztet folyamatosan a Hargita megyei fiatalok szakmai továbbképzése, tapasztalatcseréje és külföldi gyakornokok fogadása érdekében.
  • A program révén 2008-ban 3 Hargita megyei fiatal végzett szakmai gyakorlatot közigazgatás és turizmus területén Spanyolországban, Németországban és Portugáliában. Ugyanakkor 1 spanyolországi fiatalt fogadtunk 2008 végén/2009 első felében, aki oktatás területén végzett szakmai gyakorlatot a csíkszeredai Soros Oktatási Központnál és spanyol nyelvet tanított Hargita Megye Tanácsa alkalmazottainak.

 

 • 2012-től aktív szereplői vagyunk az Európai Unió intézményei mellett szervezett eseményeknek, valamint a helyi önkormányzatoknak biztosított platformoknak. Az Európai Unió intézményei mellett számos, több – helyi és brüsszeli – eseményszervezés  segítségével is sikerült felhívjuk magunkra a figyelmet. Évente résztveszünk az Európai Parlament által szervezett Nyílt Napokon (Open Days) ahol az adott tematikának megfelelően megyénk különböző értékeinek bemutatására van lehetőségünk. A Nyílt Napokon való részvétel mellett lehetőségünk van megmutatni magunkat a Régiók és Városok Európai Hete rendezvénysorozat keretében is. Több témakör mellett, a Székely Termékek, a helyi kisgazdák érdekeinek a képviseletét is biztosítottuk. Ebben a témában kifejtett tevékenységünk hosszú távon megnöveli a pályázati források lehívását nemzetközi partnerségek kidolgozásával, a turizmus fejlesztését, valamint a termelők jövedelmének növelését
 • Hargita Megye Tanácsa 2019-től tagja az Európai Régiók Bizottsága keretén belül működő szubszidiaritást követő hálózatának (RegHubs - https://cor.europa.eu/hu/our-work/Pages/network-of-regional-hubs.aspx), amely lehetőséget ad, hogy konkrét javaslatokkal és visszajelzésekkel szolgáljunk az EU szabályzatainak, programjainak a helyi szintű kivitelezését illetően. Ez egy kiváló alkalom arra, hogy a 2020 utáni időszakra vonatkozó új irányelveket, szabályzatokat befolyásoljuk és Hargita megyei tapasztalatokról, akár helyi kihívásokról, problémákról küldjünk információkat az EU intézmények döntéshozói figyelmébe.
 • Hargita Megye Tanácsa 1993-tól tagja az Európai Régiók Közgyűlésének (AER) és 2019-ben elindítottuk a Helyi Demokrácia Európai Szövetségéhez (ALDA) való csatlakozásunkat is.

 

 • Nagykövetségekkel, konzulátusokkal való együttműködés: az elmúlt évek során több ország nagykövete is ellátogatott megyénkbe akikkel a szakoktatástól kezdve a megyei gazdáságfejlesztésén át a helyi értékek népszerűsítéséig több témában is egyeztettünk.

 

Sz

Megnevezés

Elérhetőség

Honlap

Megjegyzés

MAGYARORSZÁG

1

Bács-Kiskun Megye Önkormányzata

Deák Ferenc tér 3
6000 Kecskemét
Magyarország

http://www.bacs-kiskun.hu

Testvérkapcsolat
19/1994

2

Békés Megye Önkormányzata

Derkovits sor 2
5601 Békéscsaba
Magyarország

http://www.bekesmegye.hu

Testvérkapcsolat
54/1996

3

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Önkormányzata

Városháza tér 1
3525 Miskolc
Magyarország

http://www.baz.hu

Együttműködési megállapodás
1997

Testvérkapcsolat

271/2017

4

Hajdú-Bihar Megye Önkormányzata

Piac u. 54, Pf. 72
4002 Debrecen
Magyarország

http://www.hbmo.hu

Testvérkapcsolat
268/2009

5

Heves Megye Önkormányzata

H-3300, Eger, Kossuth L. u. 9.,

Magyarország

http://hevesmegye.hu/

Testvérkapcsolat

174/2014

 

6

Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata

Kossuth Lajos u 2
5000 Szolnok
Magyarország

http://www.jnszm.hu

Testvérkapcsolat
3/2002

7

Nógrád Megye Önkormányzata

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36., Magyarország

http://nograd.hu/

Testvérkapcsolat

211/2017

8

Pest Megye Önkormányzata

Városháza u. 7
V. kerület
1052 Budapest
Magyarország

http://www.pestmegye.hu

Testvérkapcsolat
65/1997

9

Somogy Megye Önkormányzata

Csokonai u. 3
7400 Kaposvár
Magyarország

http://www.som-onkorm.hu

Testvérkapcsolat
6/1993

10

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzata

Hősök tere 5
4400 Nyíregyháza
Magyarország

http://www.szszbmo.hu

Testvérkapcsolat
112/2003

11

Tolna Megye

Önkormányzata

Szekszárd, Szent István tér 11-13, 7100 Magyarország

http://www.tolnamegye.hu/

Testvérkapcsolat

211/2018

12

Zala Megye Önkormányzata

Kosztolányi u.10
8900 Zalaegerszeg
Magyarország

http://www.zalamegye.hu

Testvérkapcsolat
6/1993

 

13

Vas Megye Önkormányzata

9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1., Magyarország

http://www.vasmegye.hu/

Testvérkapcsolat

52/2017

OLASZORSZÁG

14

Provincia di Campobasso

Via Roma 47
86100 Campobasso
Olaszország

http://www.provincia.

campobasso.it

Testvérkapcsolat
135/2003

15

Regione Autonoma Valle d’Aosta

1, Piazza Deffeyes
11100 Aosta
Olaszország

http://www.regione.vda.it

Testvérkapcsolat
86/2009

LENGYELORSZÁG

16

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Ul. Narutowicza 38
33-100 Tarnow,
Lengyelország

http://www.powiat.tarnow.pl

Testvérkapcsolat
20/2004

KÍNA

17

Ningxia Hui Autonomous Region

106 Fenghuang Bei Jie
Yinchuan, Ningxia
P.R. China

http://www.china.org.cn/

english/features/43597.htm

http://en.wikipedia.org

/wiki/Ningxia

Testvérkapcsolat
2011  

ÖRMÉNYORSZÁG

18

Lorj Régió

 

 

Testvérkapcsolat

212/2018

 

 

 

Álláshirdetések
Tematikus oldalak

Eseménynaptár
«2024, június»
hkscpsv
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
FACEBOOK

Projektek

 

 

 

 

 

 

ENSIE

 

 

Network of Cities for Artistic Creation

European Day of Artistic Creativity

Creative Ideas Bank

 

VADKÁROK HARGITA MEGYÉBEN

Sürgősségi számok

Egységes segélyhívó szám:

112

 

Hargita Megye Tanácsának készenléti szolgálata a megyei utak hótalanítására:

0266 207 774